Abeceda kresťana

Pravidlá zbožného života

PRAVIDLÁ ZBOŽNÉHO ŽIVOTA
(Živý starec )

Tieto pravidlá zbožného života mi odovzdal v den výročia môjho krstu, keď mi Boh pridelil môjho Anjela strážcu, pravoslávny Optinský svätý starec Nektarij s týmito slovami: " To je pre teba môj osobný dar".

Čítať Ďalej

Výroky a príbehy otcvo púšte

alt

Modlitba z púšte:

Pane Isusu Christe, tvoju vôľu poslúcha všetko tvorstvo, odpusť mi zlo, ktoré som spravil, a daj mne hriešnikovi, aby som už viac nehrešil. Pane, verím, že hoci si to nezaslúžim, ty ma môžeš očistiť od všetkých hriechov. Pane, viem, že človek súdi podľa zovňajšku, ale ty vidíš do srdca. Pošli svojho Ducha do najhlbšieho vnútra môjho bytia, aby prevzal moc nad mojou dušou a mojím telom. Bez teba nemôžem byť spasený, s tvojou pomocou sa však odvažujem túžiť po tvojej spáse. Teraz ťa teda prosím o tvoju spásu. Prosím ťa o múdrosť, aby si mi podľa svojej veľkej dobroty pomohol a ochránil ma. Všemohúci Bože, buď sprievodcom môjho srdca, aby som vo dne i v noci pamätal na tvoju prítomnosť. Amen.

Čítať Ďalej

Prečo trpia deti

utrpenie_deti

Rodina je jedno telo, ktoré často znáša duchovný tlak, ktorému sú nerovnomerne vystavení jej členovia. Stáva sa, že deti neznesú tento tlak, čo sa prejaví na ich zdraví a platia svojím zdravým za hriechy a chyby svojich rodičov.

Čítať Ďalej

Modlitba v duchu Evanjelia

Theotokos

Isus Christos príkladom v modlitbe

Evanjelium svedčí, že Isus Christos nielen, že učil, ako sa máme modliť, ale aj sám bol naším príkladom a modlil sa. Keď nasýtil päťtisíc ľudí, rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch a modlil sa (Mt 14,23 , Mk 6, 46). Prečo Hospodin vyšiel na horu a bol tam sám? Aby nás naučil, že púšť a osamelosť sú vhodné na modlitbu k Bohu. Prečo často odchádzal do púšte a veľa ráz tam zotrval v modlitbe?

Čítať Ďalej

Tajomstvo rodinného šťastia

alt

Svätá cárovná Alexandra: Tajomstvo rodinného šťastia

Z DENNÍKA MANŽELKY RUSKÉHO CÁRA, MATKY PIATICH DETÍ

Pre manželov je potrebné, aby vedno chodili do chrámu, aby sa spolu modlili, spolu prinášali k stopám Boha ťarchu starostí o svoje deti a o všetko im drahé.

Čítať Ďalej

Povinnosti rodičov a detí

alt

Rodičia majú k deťom veľa povinností. Nie je správne zabúdať na to, a preto si pripomenieme niektoré z nich. Kiež toto čítanie poslúži ako inšpirácia rodičom, prispeje ku zlepšeniu výchovy detí a zjasní ovzdušie v našich rodinách. Deti sú naším pokladom –to nebude nikto popierať. Lenže niekto vidí cenu detí v ich pomoci rodinnému podniku, iné svoje deti zahrnú všetkými možnými i nemožnými materiálnymi statkami, ale nie sú im schopní dať to jediné skutočne dôležité - pozornosť, lásku, starostlivosť, vľúdne slovo, pochvalu a citlivé napomenutie.

Čítať Ďalej

Ako sa spovedať

alt

PRÍPRAVA NA SV. TAJINU SPOVEDE


V rukách držíš krátky výber z vynikajúcej knihy neznámeho ruského autora “SPOMIENKY PÚTNIKA”. V tomto úryvku pútnik rozpráva o sviatosti zmierenia. Nech ti rady pútnikovho spovedníka poslúžia ako spovedné zrkadlo pravdy, ktoré nám ukazuje nás samých v celej duchovnej nahote, ktoré odzrkadľuje náš skutočný duchovný stav. Väčšinou nie sme k sebe veľmi prísni... Ale aká je skutočnosť?

Čítať Ďalej

Čo to znamená byť jurodivý - blázon pre Christa (vysvetlené v živote sv. Symeona - blázna pre Christa)

ŽIVOT A SKUTKY OTCE SYMEÓNA, BLÁZNA KRISTOVA, ZAPSANÉ LEONTIEM, BISKUPEM V NEAPOLI KRÉTSKÉ
Úvodem o jurodivosti


Tento druh svatosti byl vždy drahý pravoslavné církvi a je oslovující pro mnoho lidí i v dnešní době, ve které se snad jedině toto »bláznovství pro Krista« může účinně postavit proti modle racionalismu a zjevně či skrytě ateistických filosofií, jimiž se lidská civilisace dvacátého století opájí a skládá v ně své naděje.

Čítať Ďalej

Čo je to PRELESŤ

Pojem PRELESŤ ako kľúčový pojem v pravoslávnom asketickom učení úplne chýba v protestantsko-katolíckom svete, ktorý vytvoril "charizmatické" hnutie. A touto skutočnosťou je vysvetlené, prečo takýto zrejmý klam môže ovládať menované "kresťanské" kruhy a tiež prečo to "prorok" ako Nikolaj Berďajev, ktorý pochádza z pravoslávneho prostredia, považuje za absolútne podstatné, že v "novom veku Svätého Ducha" "nebude asketický svetový názor". Dôvod je zrejmý.

Serafim Rose NEW

Čítať Ďalej