Články a knihy

Opilec a svätý Paisij Eznepidis

V Konitse bol jeden opilec, ktorý mal rodinu, a ja som mu niečo dával (finančne pomáhal). Niektorí ľudia sa dozvedeli, že mu pomáham, pretože on sám im to povedal, a povedali mi: „Nedávajte mu to, pije.“

Čítať Ďalej

Svätý starec Kleopa Ilie: Aké je to v nebi?

Starec Kleopa: Tisíc rokov (v nebi) vo vašich očiach je ako včerajšok

Dokonca aj modlitba, almužna, drina robiť dobré skutky, nech už sú akékoľvek, keď ste neboli schopní vykonať tento skutok, mali by ste ľutovať tento nedostatok. Cez toto (pocit ľútosti) k vám prichádza pokora. Pokora dotvára všetky veci; ponížil som sa a bol som zachránený. Pokora je väčšia ako všetky veci! Keď nemôžete urobiť dobrý skutok, mali by ste ľutovať, že ste to neurobili. A týmto ste vyšli nad všetkých tých, ktorí konali dobré skutky...

Čítať Ďalej

Gorazd Josef Vopatrný: VZTAH K MISTRU JANU HUSOVI V PRAVOSLAVNÉM PROSTŘEDÍ

            „Mistr Jan Hus byl v mravní spoušti hlasem volajícího. ,Nesluší tobě!‘ a toto poslání zpečetil svou smrtí jako Jan Křtitel a jiní proroci i apoštolové. Byla to smrt velkého křesťanského mučedníka. U nás však už delší dobu nebylo mučednictví příliš hodnoceno. Chtělo se pro velkou věc raději žít a pracovat, než umírat. Nicméně není nic většího, nežli život svůj položit pro blahou zvěst Kristovu.[1]

Čítať Ďalej

Múdre slová protokňaza Olega Stenjajeva o vojne na Ukrajine

Reportérka: Pravdepodobne najpálčivejšou témou pre nás a ľudí žijúcich v Rusku a na Ukrajine je to, čo sa deje na juhovýchode tejto krajiny a ľudia chcú dostať nejakú odpoveď. Áno, Cirkev vyzýva k modlitbe, ale akú odpoveď by ste v tomto prípade mohli dať ku udalostiam, ktoré sa práve odohrávajú?

Čítať Ďalej