Články a knihy

Starec Paisij: Veľké je meno Presvätej Trojice. Najsvätejšia Bohorodička, ochraňuj nás

Metropolita Neophytos z Morphou:

St. Paisij mi raz povedal – už som vám o tom veľakrát hovoril. Navštívil som ho a povedal som mu: „Starče, daj mi modlitbu, pretože teraz, keď mám 25 rokov, pokušenia sa znásobili. Hovorí: „[sv.] Iakovos a [sv.] Evmenios ti povedali toľko vecí. Čo [viac ti] mám povedať?"

Povedal som mu: „Povedz mi niečo zo svojho, aby som si to zapamätal. Evmenios a Iakovos mi vždy hovoria, aby som si prečítal žaltár.“

[Sv. Paisij]: Robí pre teba žaltár tak málo?

[Metropolita Neophytos]: [Zatiaľ čo] mnísi neustále používajú Isusovi modlitbu: „Pane Isuse Christe, zmiluj sa nado mnou.“

[Sv. Paisij]: Modlitba Pána robí pre teba tak málo? Pane, zmiluj sa!

[Metropolita Neophytos]: Keď sa ocitnete v patovej situácii, akú modlitbu poviete?

[Sv. Paisij]: Preto ťa milujem. [Pretože] si ‚bezohľadný.‘ Vždy hľadáš niečo hlbšie. Nie si spokojný s mierou. Máme spoločnú vášeň. Aj ja sa ľahko nahnevám. Len čo vidím, ako sa hnev vo mne zvyšuje, našiel som neprekonateľnú modlitbu. Neexistujú slová, ktoré by to opísali, diakon [metropolita bol vtedy diakonom]. Posiela preč hnevy, telesné, psychologické a nečistých duchov [démonov, besov].

[Metropolita Neophytos]: Nastražil som uši.

[Sv. Paisij]: Sleduj, čo hovorí kňaz na Liturgii, keď zdvihne antidor.

[Metropolita Neophytos]: Teraz, kňazi, prestali to robiť...

Otec Nektários]: Stále to hovorím (pri slúžení sv. Liturgie).

[Metropolita Neophytos]: Robíš to, pretože si Kotsinohoritis [t.j. z Kokkinohoria („z Červených dedín“), čo sú dediny Ammochostos, okres Famagusta známy svojou červenou úrodnou pôdou]. Kňaz vezme antidor a urobí to [znamenie kríža] nad Christovým telom a krvou, pričom hovorí: „Veľké je meno Presvätej Trojice. Najsvätejšia Bohorodička, ochraňuj nás.”

„Veľké je meno Presvätej Trojice. Najsvätejšia Bohorodička, ochraňuj nás.”

 [Sv. Paisij]: Toto hovorím.

[Metropolita Neophytos]: Povedal som to ľuďom, keď som začal s homíliami. Pred 10 rokmi... Nie, nie je to tak veľa.

Christodoulos [mužské meno] vie lepšie ako všetci ostatní. Začal som robiť homílie v roku 2015. Predtým, ako sme išli do Kolymvari [jún 2016].

[Otec Nektários]: Christodoulos hovorí 2015.

[Metropolita Neophytos]: 2015. Koľko to je? 8 rokov.

Povedal som ľuďom, že svätý Paisij mi povedal, aby som v ťažkých časoch povedal: „Veľké je meno Presvätej Trojice. Najsvätejšia Bohorodička, ochraňuj nás ”

Niektorí policajti v Ioannine [Grécko] to počúvali. Pozrite sa, ako modlitba putuje cez web a moderné médiá. Toto je ‚tovar‘ techniky, ona nemá len ‚zlé‘. Povedali mi [policajti], že našli muža, ktorý o polnoci ležal na ulici pre problémy so srdcom. Policajti zavolali záchranku a tá začala CPR. Cítili, že sa preberá z bezvedomia, no opäť ho strácali. Sestrička hovorí policajtom: "Stratíme ho, chlapci."

Jeden z policajtov bol veľmi zbožný. Počúval [moje homílie], kde som povedal: „V ťažkých časoch sa modlite: „Veľké je meno Presvätej Trojice. Najsvätejšia Bohorodička, ochraňuj nás.” Začal teda nahlas hovoriť: „Veľké je meno Presvätej Trojice. Najsvätejšia Bohorodička, ochraňuj nás.” Zvyšok [ľudí tam] mu povedal: „Si policajt alebo kňaz? Povedal: "Som policajt, ktorý verí v kňazov." „Veľké je meno Presvätej Trojice. Najsvätejšia Bohorodička, ochraňuj nás.”

Muž nadobudol vedomie. Nadobudol vedomie a bol schopný sedieť. Povedali mu: "Poďme do nemocnice spraviť pár testov." "Nie, cítim sa v poriadku." „Nie, mali by si ísť. A vedzte, že ste nadobudli vedomie nie vďaka sestrám, ale vďaka policajtovi, ktorý vzýval meno Presvätej Trojice." "Choďte si teraz otestovať vaše srdce."

 

https://www.youtube.com/watch?v=rx_tbvricjw

 

VIac vo Svetle Pravoslávia č. 65:  http://www.pravoslavie.sk/subory/Svetlo 65.pdf

 

Opilec a svätý Paisij Eznepidis

V Konitse bol jeden opilec, ktorý mal rodinu, a ja som mu niečo dával (finančne pomáhal). Niektorí ľudia sa dozvedeli, že mu pomáham, pretože on sám im to povedal, a povedali mi: „Nedávajte mu to, pije.“

Čítať Ďalej

Svätý starec Kleopa Ilie: Aké je to v nebi?

Starec Kleopa: Tisíc rokov (v nebi) vo vašich očiach je ako včerajšok

Dokonca aj modlitba, almužna, drina robiť dobré skutky, nech už sú akékoľvek, keď ste neboli schopní vykonať tento skutok, mali by ste ľutovať tento nedostatok. Cez toto (pocit ľútosti) k vám prichádza pokora. Pokora dotvára všetky veci; ponížil som sa a bol som zachránený. Pokora je väčšia ako všetky veci! Keď nemôžete urobiť dobrý skutok, mali by ste ľutovať, že ste to neurobili. A týmto ste vyšli nad všetkých tých, ktorí konali dobré skutky...

Čítať Ďalej

Gorazd Josef Vopatrný: VZTAH K MISTRU JANU HUSOVI V PRAVOSLAVNÉM PROSTŘEDÍ

            „Mistr Jan Hus byl v mravní spoušti hlasem volajícího. ,Nesluší tobě!‘ a toto poslání zpečetil svou smrtí jako Jan Křtitel a jiní proroci i apoštolové. Byla to smrt velkého křesťanského mučedníka. U nás však už delší dobu nebylo mučednictví příliš hodnoceno. Chtělo se pro velkou věc raději žít a pracovat, než umírat. Nicméně není nic většího, nežli život svůj položit pro blahou zvěst Kristovu.[1]

Čítať Ďalej