Články a knihy

Múdre slová protokňaza Olega Stenjajeva o vojne na Ukrajine

Reportérka: Pravdepodobne najpálčivejšou témou pre nás a ľudí žijúcich v Rusku a na Ukrajine je to, čo sa deje na juhovýchode tejto krajiny a ľudia chcú dostať nejakú odpoveď. Áno, Cirkev vyzýva k modlitbe, ale akú odpoveď by ste v tomto prípade mohli dať ku udalostiam, ktoré sa práve odohrávajú?

Čítať Ďalej

Zosnutie Presvätej Bohorodičky

 

Uspenie Presvätej Bohorodičky, Cyrilo-Metodská tradícia

 

Uspenie * /Nanebovzatie/ Presvätej Bohorodičky

Pán Všemocný takto káže:

Z tvojho srdca Deva čistá

Živá voda nech potečie

By žízniví pili Christa

Zdroj výronný živototvorný

Tebou všetci sme honosní!

Nechže smädní Christa pijú

Horkí Ním sa osládzajú

Slepí nech sa Ním umyjú

A žalostní žiale liečia.

Zdroj výronný životonosný

Tebou všetci sme honosní!

Z večnosti nám nápoj stíha

Za čias sucha potok rozlial

A opäť sa k nebu dvíha

Unavený svet sa okrial.

Zdroj výronný živototvorný

Tebou všetci sme honosní!

Sláva Tebe ó Prečistá

Sláva Tebe Bohomati

Živého nám dávaš Christa

Živú vodu blahodati

Zdroj výronný živototvorný

Tebou všetci sme honosní!

.................................

"Ochridský prológ" sv. vladyku Nikolaja Velimirovića pre  15.08 t.j 28.08., preklad zo srbčiny, psd.

Prológ objavuje aj údaj o tom, že pohreb Presvätej Bohorodičky bol v hrobke jej rodičov, sv. Joachima a Anny, v Getsemanskej záhrade, v Jeruzaleme...

Uspenie sa oslavuje od VI. storočia (od r. 528)

.................

 Môžeme si všimnúť, že tam kde niet úcty k Presvätej Bohorodičky jesto deviácie v postoji k ženám? Od extrémneho feminizmu, genderizmu atď.  Zaujímavé je aj  že tam (v niektorých "denomináciách") kde sa javí ženské kňazstvo, ženského ba žiadneho mníšstva - niet ?! V pravosláví, ktoré celkom stojí v C-M tradícii, láska k Bohu ako dokonalému Ženíchovi motivuje verné ženské srdcia zriecť sa sveta a prijať mníšsky postrih. A kňazské ambície takým znejú nehorázne, pohoršujúce...

Pavel Š. Ďurčok, Aradáč - Zrenjanin, Srbsko.

 

Akafist, jeden z najkrajších, v prednese čistých sŕdc a perí mníšok...

https://youtu.be/qr9UOAYNgGE?si=WJk94kbLFyggiJW1

https://youtu.be/INHvZljWwtM?si=reGeIDcoCF_FHS-9

 

 

- text skrátil a gramaticky upravil BŠ

 

pozn. BŠ: akafist v gréčtine, a akafist s textom v angličtine k sviatku zosnutia Presvätej Bohorodičky:

Akathist to the Holy Theotokos (Greek)/Ακάθιστος προς την Υπεραγία Θεοτόκο

Akathist - Dormition of the Theotokos

https://saintmichaelsmitessatan.net/AkathistToMostHolyTheotokosInHonorOfHerDormitonWithOldMenu.html

Neboj sa vyznať svoju vieru v Christa! Otec Efrém a malé dievčatko

Za to sa modlime, aby Boh požehnal, osvetlil a zriadil v tomto novom svete [Amerike] malé Božie prístrešky, ktoré osvietia svet a spália hriech a pomôžu vybudovať oceľový front, aby sme mohli čeliť budúcemu Antichristovi, ktorý sa objaví, možno najprv v zahraničí, lebo tam je pre neho vhodnejšia pôda. Nech sa postaví pred oceľový front zbožných kresťanov a silnú mládež.

Čítať Ďalej

Otec Rafail Noica: Pôjdem do pekla? Boh sa na mňa nahneval...

Viete si predstaviť nahnevaného Boha? Ó, koľkokrát som to zažil a počul som to od toľkých z vás v listoch a v rozhovoroch: „Možno som zhrešil a Boh sa nahneval a už ma nechce počuť. To je heréza! Začal som tým, že je dôležité mať na pamäti toto: v ťažkých chvíľach, keď s mysľou v pekle – nie ako Siluán (Atoský) – nevieme, nemáme takú plnú skúsenosť – ale keď mám pocit viny, keď začnem pociťovať svoj hriech […], nemusím sa skrývať za predstavivosťou alebo v kríkoch ako Adam, alebo niečo podobné.

Je to o prijatí toho, kto som, bez ohľadu na to, aký som škaredý, bez ohľadu na to, aký som zlý. Pretože z toho, čím naozaj som, tým hriešnikom, ma Boh berie z tejto hriešnosti. A na jednej strane je Všemocný a môže ma dostať odkiaľkoľvek, Božia moc nemá hranice, na druhej strane je Jeho láska skrátka nepremožiteľná (proti) akejkoľvek hriešnosti. No, paradoxne, čím som hriešnejší, tým jasnejšie sa prejavuje láska k Božej Všemohúcnosti alebo Všemohúcnosť Božej Lásky, pretože On ma z toho vyvádza prostriedkami, ktoré moja hriešnosť takpovediac ponúka Bohu. A chcem povedať, že ak sa pozriete na Božiu Lásku, je možné, aby človek zahynul?

 

Father Rafail Noica

 

Zatratenie je ‚nemožné‘, pretože Boh je Všemocný (Všemohúci) a Jeho Lásku neprekoná nič, bez ohľadu na to, aký hriech som spáchal. Prečo potom hovoria o záhube? Všetko je to o slobode človeka. Podobne ako Anjeli, niektorí z nich padli a iní zostali s Bohom. Sloboda je možno bodom číslo jedna tohto obrazu Boha a podobnosti s Bohom. Ak by ma Boh silou mocou zachránil, nebol by som bohom, pretože som bol prinútený. Ide o moju slobodu, o to, že môžem povedať nie Božej Všemohúcnosti a Láske a zahynúť. A to je v negatívnom zmysle miera slobody človeka a Božej Lásky, v ktorej stvoril človeka, aby bol ako Boh. Tá istá sloboda ma môže napriek všetkému priviesť do záhuby a smrti. Samozrejme, táto sloboda je to, čo mi Boh dal, aby som napriek všetkému mohol byť spasený. A Boh „len vie“, ako nás spasiť, pretože On miluje.

 

https://www.youtube.com/watch?v=tRWqJA_jOWM

 

 

ZÁHADA PIJÚCEHO KŇAZA

Metropolita Anthony (Blum)

Náš kňaz bol zatknutý počas nemeckej okupácie a nahradil ho iný kňaz, ktorého sme si až tak nevážili. Veľa pil, nemohol často ani slúžiť, prišiel do chrámu už hojdajúc sa na nohách. Ja som ho postavil do rohu chrámu a stál pred ním, aby mohol spadnúť na mňa, a nie na podlahu, a nebol zahanbený. Mnohí si ho preto nevážili, správali sa k nemu pohŕdavo.

Čítať Ďalej

Svätý Ignác (Brjančaninov) o matematike, nekonečnosti a smrti

Ustanovenia o nekonečnosti pekelných múk sú vypožičané zo známej matematickej teórie o nekonečne. K tejto teórii sa často obraciame, aby sme čo najsprávnejšie a najpresnejšie vysvetlili vzťah stvorení (tvorov) k Stvoriteľovi, ktorý je v pravom zmysle nepochopiteľný a nevysvetliteľný. Ani jedna veda nie je schopná takéhoto vysvetlenia, okrem matematiky. Ona sama, dokazujúc nedobytnosť nekonečna ho pochopiť, dáva k nemu všetky čísla, teda všetky druhy stvorení (tvorov), do správneho vzťahu. Vesmír je číslo a všetky jeho súčasti sú čísla.

Čítať Ďalej

Svätý starec Philotheos Zervakos: kalendár nezachraňuje, ale pokánie áno

V dedine Parthenios žil mladý muž, ktorého niektorí staro-kalendáristi presviedčali, aby nechodil do chrámu, nechodil na spoveď, a neprijímal sväté Tajiny, keďže by bol prekliaty, pretože Liturgia alebo Tajiny sa nemôžu vykonávať podľa nového kalendára. Všetci, ktorí chodia do Cirkvi, (a) sú novo-kalendáristi, ak sa spovedajú, ak chodia (aj) na Prijímanie, aj tak všetci sú prekliati.

Čítať Ďalej

Svätý Nikolaj Velimirovič: O Bohom stvorenej nerovnosti

Boh vytvára nerovnosť; muži na to šomrú. Sú ľudia múdrejší ako Boh? Keď Boh vytvára nerovnosť, znamená to, že nerovnosť je múdrejšia a lepšia ako rovnosť. Boh vytvára nerovnosť pre dobro človeka, ale ľudia nevidia dobro vo svojej nerovnosti. Boh vytvára nerovnosť kvôli kráse nerovnosti, ale ľudia v nej nevidia žiadnu krásu. Boh vytvára nerovnosť z lásky, ktorá je nerovnosťou vzbudzovaná a udržiavaná, ale človek v nej lásku nevidí.

Čítať Ďalej