Abeceda kresťana

Peklo nie je podobenstvo! (Starec Efrém Arizónsky)

Blažený starec Efrém z Arizony hovorí o realite pekla oproti peklu vedomia v teológii kresťanského východu.

Starec Efrem

 

Otec Efrém: Dnes teológovia, ľudia, ktorí študovali teológiu, veria, nesprávne a anti-dogmaticky, že peklo duší je (sa nachádza) na úrovni vedomia, a že to nie je hypostatická (týkajúce sa Osôb Trojice) realita. A toto je diabolská idea.

Prečo?

Z nasledujúceho dôvodu: Satan chce minimalizovať závažnosť mučení skutočného pekla, aby zmenšil strach z pekla, čo je liek proti hriechu.

Keď si myslím, že peklo je (existuje) na úrovni vedomia, skúsim, premýšľam tu na zemi, a dávam cestu hriechom, pokúsim sa presvedčiť seba (takto) vybudovať formu svedomia, takže nemusím myslieť o tom, čo som spáchal proti Bohu. Vytvorím takto chorú situáciu, aby som nemusel trpieť po celú večnosť... (a všetko) toto je podľa tejto démonickej myšlienky (že peklo neexistuje reálne).

A potom budem žiť pohodlne tu na zemi, pripravím svoje svedomie, a nebudem trpieť.

Ale veci sú úplne iné...

Podľa doktríny našej Pravoslávnej Cirkvi veľa píše o skutočnom pekle sv. Ján Zlatoústy.

Spýtali sa ho: „Kde to je, otče, tá priepasť pekla? Kde je peklo? Môžeme ho vidieť?“

A ten so zlatými ústami a so zlatou mysľou odpovedal:

„Nevyhľadávajte, kde je Gehenna, ale starajte sa o seba, aby ste svoj život zlepšovali pokáním, aby ste sa sami nedostali do pekla! Nemučte svoju myseľ,“ povedal, „so zvedavosťou zavinenou pýchou, aby ste zistili, kde je priepasť, pretože Boh je verný.“

Boh neklame.

Boh nepodvádza.

Boh nemôže byť zosmiešňovaný.

Všetko, čo povedal, je skutočné.

Peklo nie je podobenstvo.

A potvrdením tejto dogmy krásnej a čistej Pravoslávnej Cirkvi je praktický život askétov.

Asketická tradícia potvrdzuje dogmu!

 

https://www.youtube.com/watch?v=5OduPsQUybY

 

Svaty Efrem Arizonsky 5