Duch posledných časov

  • Úvod
  • Duch posledných časov

Zjavenie sa Presvätej Bohorodičky a jej varovanie ľuďom

Presvätá Bohorodička sa nedávno zjavila svätému mužovi; ktorého poznáme... A prosil ju a prosil o všetky udalosti, ktoré starí i novodobí svätí prorokovali... Ak je možné ich znížiť (zmierniť); vyhnúť sa veľkým vojnám, ktoré sa už v Sýrii začali a ktoré teraz vrcholia na Ukrajine, s trhajúcou sa Európskou úniou.

Čítať Ďalej

Sv. adolescent Vjačeslav alebo oklamaný chlapec v prelesti?

Po ruskom internete sa už nejakú dobu šíri až fanatická úcta ku Vjačeslavovi Krašeninikovi, ktorý zomrel v roku 1993 ako 10-ročný chlapec. Keďže táto úcta neutícha, a začína sa šíriť v anglických prekladoch aj cez YouTube, dovolím si o tom napísať pár mojich postrehov a názorov.

Vyacheslav_Krasheninnikov_5

Čítať Ďalej

Všetci nepriatelia Pravoslávia budú zničení

V roku 2001 skupina kňazov a ďalších veriacich zo Samary na čele so svo­jím arcipastierom arcibis­kupom Sergijom nav­štívila Svätú Horu Atos v Grécku. Počas stretnutí so svätohorskými obyvateľmi reč prichádza­la na údely Ruska. V gréc­kom monastieri Vatoped samarského hierarchu oso­bitne prijal 85-ročný starec mních Josif (Josif mlad­ší), učeník znamenitého v Bohu zosnulého svätého Josifa Hesychasta.

Josef_Hesychast_1

Tento podvižník (veľký duchovný askét) teraz žije v kélii neďaleko monastiera a duchovne sa oň stará. Otec Kirion, kto­rý sprevádzal vladyku ako sprievodca, po tomto stret­nutí hovoril toto:

Čítať Ďalej

sv. Justín Popovič: Pri príležitosti zvolania "Veľkého snemu Pravoslávnej Cirkvi"

Prepodobný Justín Popovič

Pri príležitosti zvolania "Veľkého snemu Pravoslávnej Cirkvi"

 

Nedávno sa v Chambesy uskutočnila "Prvá predsnemová konferencia" (21. - 28. novembra 1976). Po prečítaní a preštudovaní protokolov a záverov tejto konferencie, vydaných "Sekretariátom pre prípravu Svätého Veľkého snemu Pravoslávnej Cirkvi" v Ženeve, cítim skutočnú nevyhnutnosť podľa môjho svedomia, ako člen Svätej a Všeobecnej Pravoslávnej Cirkvi, aj keď iba jej skromný služobník, obrátiť sa s danou vecou k Vašej Preosvietenosti a skrze Vás aj Archijerejskej synode Srbskej Cirkvi, aby som vyjadril svoje neveselé názory, smutné konštatácie a znepokojenie, čo sa týka prípravy budúceho Snemu. Prosím Vašu Preosvietenosť a preosvietených archijerejov vypočuť ma s evanjelickou horlivosťou a preskúmať toto volanie pravoslávneho svedomia, ktoré, sláva Bohu, nie je osamotené a izolované v pravoslávnom svete, keď ide reč o Sneme.

q99999999999999

Čítať Ďalej

sv. Justín Popovič: Strašný súd nad Bohom

STRAŠNÝ SÚD NAD BOHOM

(Beseda na Veľký Piatok, vyslovená v karloveckom patriarchálnom chráme v r. 1924)

Nikdy nebolo menej Boha u človeka, drahí bratia, ako dnes; Nikdy menej Boha na zemi ako je tomu dnes. Dnes sa diabol zosobnil (vtelil) do človeka, aby rozvtelil (kontra od vtelenia) Bohočloveka.

Dnes sa všetko zlo prisťahovalo do tela človeka, aby Boha z tela von vyhnalo. Dnes sa celé peklo prisťahovalo na zem. Či sa ešte vôbec niekto pamätá, že niekedy zem bola Rajom? Dnešný pád človeka je nesmierne väčší od prvého pádu: vtedy človek odpadol od Boha a dnes Boha ukrižoval, zavraždil Boha. Človeče, aké to máš meno, ak nie diabol?

Lež, čože ja to hovorím? Veď to je urážka pre diabla. Diabol nikdy nebol tak zlý, toľko umelecky zlý, ako človek.

q11111111

Čítať Ďalej

Vzďalovanie sa ľudstva kresťanskému duchu

Jak se lidstvo rychle vzdaluje křesťanskému duchu, bude se vzdalovat uvažování a chování světských lidí od způsobu života a myšlení křesťanů - tahle propast tu vždy byla, leč poslední dobou se rychle rozevírá do nebývalých rozměrů.

Čítať Ďalej