Výroky

S Bohočlovekom Christom všetko, čo je Božie sa stalo človečenské, ľudské, naše...
Sv. Nikolaj Velimirovič

Pokiaľ si človek nepovie vo svojom srdci, že vo svete existuje len on a Boh, tak nezíska (skutočný) pokoj.
Abba Alónius

Skutočne požehnaní ste, ak chápete, že vaše bohatstvo pochádza od Boha a patrí Bohu.
svätý Nikolaj Velimirovič

Pravda je Osoba. Je to Bytosť, ktorá presahuje všetky bytosti a dáva život všetkým.
 Sv. Nikolaj Srbský

Všetko, čo je lepšie vo svete ľudí má svoj zdroj v Bohu, a všetko, čo je zlé, má diabla ako svoj zdroj.
Sv. Justín Popovič

Človek v tomto svete musí vyriešiť problém: byť s Christom alebo byť proti Nemu.
Sv. Justín Popovič

Kráľovstvo nebeské nie je odmenou za prácu, ale darom milosti pripravenej Pánom pre svojich verných služobníkov.
Kňaz Hesychius

Pýtali sa svätého púštneho otca.
- Abba, keby sa ti zjavil veľký strašný drak, ktorý by ťa chcel zožrať, tak by si utiekol preč alebo by si ostal stáť?
- Utiekol by som preč najrýchlejšie ako by som vládal.
- Abba, prečo?
- Lebo keby som ostal stáť, tak by ma zožral ten najstrašnejší drak - pýcha v mojom srdci!!!!!!! 

Starec Gabriel pravil, že hřích vede k bezvěrectví. K tomu dodal: "Každý člověk má sklon ke zlu a k hříchu, ale jestli v něm setrvá a odhodlá se k dalšímu, většímu zlu, pak tím zadusí své svědomí, a následně kvůli tomu začne zpochybňovat Boží přikázání a přestane věřit v jejich správnost; nakonec se dostává do bezvěrectví a odcizuje se Církvi a jejím Tajinám - především Tajině pokání (zpovědi)."

(Gabriel Kazásis, athonský starec, 1886-1983; na Athosu od r. 1910, byl igumenem monastýru Dionisiat; známý duchovní otec, spisovatel, významný Svatohorec.)

O opozici vůči Jehovistům říkal starec Porfirios: "Chudáci lži-svědkové Jehovovi, ať se nad nimi Bůh smiluje! Jedni křesťané se nad nimi rozčilují, druzí jim nadávají, třetí na ně podávají stížnosti. Jenže tímto způsobem chiliasmus nepřemohou. Pouze když se sami posvětíme, můžeme jej přemoci.

"Abychom odpověděli na všechny hlouposti, které se píšou proti křesťanství, museli bychom mít hory mozků, lesy per, moře inkoustu a celá pole papíru," pravil starec Epifanij.

Říkal starec Porfirij: "Pravda je v Pravoslaví. Já jsem ji prožil a poznal ji díky blahodati (milosti) Boží. Existuje mnoho světel, která na vás učiní dojem, ale pravé světlo je jen jedno."

Starec Paisij Svatohorec: Ti, kteří se spokojí s materiálním světem a nezneklidňují se otázkou své spásy, jsou podobni nerozumným ptáčatům, která tiše zůstávají ve vajíčku, nesnaží se rozbít skořápku a dostat se ven a radovat se ze slunce. Takoví lidé se nebudou radovat z lítání na nebi a ze života v ráji, ale zůstanou bez pohybu a umřou pod vaječnou skořápkou...

(Paisij z Athosu, 1924--1994, je zřejmě nejznámějším pravoslavným starcem konce 20. století. Povědomí o jeho svatosti a daru duchovního starcovství se rozšířilo daleko za hranice Svaté Hory do celého pravoslavného světa.)

Starce Porfiria (z Attiky, 1906--1991, známý darem jasnozřivosti) se otázali, koho by doporučoval volit ve volbách do parlamentu."Co pro tebe mohou politikové učinit, když jsou sami zamotaní ve svých duševních vášních? Když člověk nemůže sobě samému pomoci, jak by mohl dokázat pomoci druhým?"
"Kdybychom byli opravdovými křesťany, pak bychom mohli vyslat do parlamentu -- pochopitelně nikoliv křesťanskou stranu, ale křesťany-politiky, a věci (společenské) by se vyvíjely jinak."

Rodičia nielen za svoje hriechy budú potrestaní, ale aj za hriechy svojich detí, ak ich nevychovávali v zbožnosti. (Sv. Ján Zlatoústy)

Deti zabúdané svojimi rodičmi počas svojej výchovy, zabúdajú na svojich rodičov po vychovaní. (Sv. Filaret Moskovský)

Rany sa premývajú vínom a liecia olejom. Takisto aj výchova: zhovievavosť sa musí striedať s prísnostou. (Sv. Ambrozij Mediolanský)

Pri výchove potrebuješ menej slov, ak robíš, čo je potrebné. Maliar viacej povie svojimi obrazmi. (Sv. Grigorij Bohoslov)

Želajúci mať dôstojné deti, rozumne urobia, ak najskôr sami seba urobia dôstojnými rodičmi. (Sv. Filaret Moskovský)

Utešenia podporujú na ceste Božej a skúsky (pokušenia) umúdrujú. (sv. Ignác Brjančaninov)

Netreba ukazovať vážny (tvrdý) výraz tváre, ale treba byť ku všetkým láskyplný (prepodobný Jozif Optinský)

Božie Slovo sa stalo človekom, aby sme sa my zbožštili. (svätý Afanásij Veľký)
Vo voľnom čase nezanechávajte knihy! Tam je náš rozum, tam je naše spasenie. (Prepodobný Anatolij Starší)

Sú dva príchody Christove. Prvý, aby odpustil hriechy, druhý, aby súdil. Keby toto neučinil, všetci by zahynuli. (sv. Ján Zlatoústy)

Viera je súhlas bez hľadania. (sv. Ján Damaský)

V päťdesiatke má každý takú tvár, akú si zaslúži. (George Orwell)  

Štyridsiatka je strašný vek. Je to vek, v ktorom sa staneme tým, čím sme. (Ch. Péguy)  

Prosím ťa, prečo sa červenáš a hanbíš sa povedať svoje hriechy? Či vari hovoríš človeku, aby ťa za to potupil? Či azda vyznávaš spolubratovi, aby ich vyniesol na verejnosť? Ukazuješ svoje rany tomu, ktorý je Pán, ktorý sa stará o teba, ktorý je ľudský, ktorý je lekárom. (sv. Ján Zlatoústy)  

Nemôže zle umrieť, kto dobre žil a sotva niekto umiera dobre, kto žil zle. (blažený Augustín)  

Bez vyššej idey neobstojí vo svete ani človek, ani národ. (F. M. Dostojevskij)

Úroveň civilizácie sa spozná podľa správania sa jej väzňov. (F. M. Dostojevskij)

Ten, ktorý ťa stvoril bez teba, neospravedlní ťa bez teba. (blažený Augustín)

Stvoril si nás pre seba a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe. (blažený Augustín)

Chceš, aby ťa Boh ušetril? Potom nešetri sám seba. ( blažený Augustín)

Dobre vie žiť, kto sa vie dobre modliť. (blažený Augustín)

Kto sa nemodlí, je mŕtvy. (sv. Ján Zlatoústy)

Nijakou vlastnosťou sa nepripodobníme Bohu tak, ako milosrdenstvom. (sv. Gregor Nysský)

Boh miluje každého jedinca z nás tak, ako by okrem nás nebolo nikoho, komu by mohol venovať svoju lásku. (blažený Augustín)

K Bohu nejdeme krokmi ale láskou. (blažený Augustín)

Keď miluješ blížneho, očisťuješ si oko, aby si mohol vidieť Boha. (blažený Augustín)  

Láska je závažie, ktoré ma ťahá nahor. (blažený Augustín)  

Tajomstvom vtelenia sa ukazuje zároveň dobrota Božia, múdrosť a spravodlivosť, moc a sila. Dobrota preto, že nepohrdol slabosťou svojho stvorenia, spravodlivosť preto, že nedal zvíťaziť tyranovi a tiež preto, že nevytrhuje človeka násilím zo smrti, múdrosť preto, že našiel najdôstojnejšie riešenie veci najobťažnejšej, moc a sila nekonečná preto, že nie je nič väčšieho, než keď sa Boh stane človekom. (sv. Ján Damaský)

Ako slnečné svetlo nečaká západ zornice, ale vychádza pri jeho postupe a svojím svetlom zoslabuje jeho žiaru, tak aj Kristus nečakal, kým Ján dokončí svoju cestu, ale sa zjavil, keď ešte učil a krstil. (sv. Ján Zlatoústy)

Hrešiť nie je nič iné, ako nedbaním večných vecí sledovať časné. (blažený Augustín)

Keď si budeš pamätať len zlo, nikdy nebudeš šťastný pred Bohom. (sv. Andrej Rublev)

Svätý Duch je duša našej duše. (sv. Irenej)

Diabli nenávidia najviac kresťanov a z nich najviac mníchov a Christove panny. (sv. Anton Veľký)  

Diabol sa zvrátil z toho, čo je podľa prirodzenosti, k tomu, čo je mimo prirodzenosť. (sv. Ján Damaský)  

To je ľuďom smrť, čo anjelom pád. (sv. Ján Damaský)  

Diabol nepokúša ľudí dotiaľ, dokiaľ chce, ale dokiaľ Boh dopúšťa. (sv. Ján Zlatoústy)

Ľuďom treba častejšie pripomínať, že sú ľuďmi. (sv. Andrej Rublev)

Keď človek odmietol Boha, klania sa bôžikovi. (F. M. Dostojevskij)