Výroky

Cieľ človeka, od momentu jeho narodenia, je nájsť Boha.

Svätý Jozej Hesychasta

 

Po smrti je pokánie nemožné. Miliardy ľudí sa teraz nachádzajú v pekle a modlia sa iba za jednu vec - aby im Pán Boh dal čo len 5 minút zemského života, aby sa pokajali zo svojich hriechov, no toto je pre nich už nemožné.

Svätý Paisij Svätohorec

Pre Boha neexistujú zložité problémy alebo zložité situácie. Pre Boha je všetko jednoduché. On nepoužíva väčšiu silu pre nadprirodzené veci a menšiu silu pre prirodzené veci. On používa rovnakú silu pre všetko. Pre človeka najviac dôležitá vec je priľnúť k Bohu.

Svätý Paisij Svätohorec

Nehrajte sa so svojou spásou, nehrajte sa! Ináč budete naveky plakať.

Svätý Ignác Brjančaninov

Keď rozmýšľame o svätých, vtedy svätí rozmýšľajú o nás a pomáhajú nám. Tak človek začína priateľstvo so svätými, a takéto priateľstvo je nádejnejšie ako akékoľvek iné.

Svätý Paisij Svätohorec (Eznepidis)

 

Naše myšlienky určujú náš život.
Starec Tadej Vitovnický

 

50 rokov komunizmu nám spôsobilo oveľa viac zla ako 500 rokov tureckého jarma. Komunizmus odobral ľudí od Boha.

Starec Tadej Vitovnický

S Bohočlovekom Christom všetko, čo je Božie sa stalo človečenské, ľudské, naše...
Sv. Nikolaj Velimirovič

Pokiaľ si človek nepovie vo svojom srdci, že vo svete existuje len on a Boh, tak nezíska (skutočný) pokoj v jeho duši.
Abba Alónius, otec púšte

Skutočne požehnaní ste, ak chápete, že vaše bohatstvo pochádza od Boha a patrí Bohu.
svätý Nikolaj Velimirovič

 Pravda je Osoba. Je to Bytosť, ktorá presahuje všetky bytosti a dáva život všetkým.
Sv. Nikolaj Velimirovič

Všetko, čo je lepšie vo svete ľudí má svoj zdroj v Bohu, a všetko, čo je zlé, má diabla ako svoj zdroj.
Sv. Justín Popovič

Človek v tomto svete musí vyriešiť problém: byť s Christom alebo byť proti Nemu.
Sv. Justín Popovič

 Kráľovstvo Nebeské nie je odmenou za prácu, ale darom milosti pripravenej Pánom pre svojich verných služobníkov.
Kňaz Hesychius

Pýtali sa svätého púštneho otca.
- Abba, keby sa ti zjavil veľký strašný drak, ktorý by ťa chcel zožrať, tak by si utiekol preč alebo by si ostal stáť?
- Utiekol by som preč najrýchlejšie ako by som vládal.
- Abba, prečo?
- Lebo keby som ostal stáť, tak by ma zožral ten najstrašnejší drak - pýcha v mojom srdci!!

 Starec Gabriel pravil, že hřích vede k bezvěrectví. K tomu dodal: "Každý člověk má sklon ke zlu a k hříchu, ale jestli v něm setrvá a odhodlá se k dalšímu, většímu zlu, pak tím zadusí své svědomí, a následně kvůli tomu začne zpochybňovat Boží přikázání a přestane věřit v jejich správnost; nakonec se dostává do bezvěrectví a odcizuje se Církvi a jejím Tajinám - především Tajině pokání (zpovědi)."

(Gabriel Kazásis, athonský starec, 1886-1983; na Athosu od r. 1910, byl igumenem monastýru Dionisiat; známý duchovní otec, spisovatel, významný Svatohorec.)

O opozici vůči Jehovistům říkal starec Porfirios: "Chudáci lži-svědkové Jehovovi, ať se nad nimi Bůh smiluje! Jedni křesťané se nad nimi rozčilují, druzí jim nadávají, třetí na ně podávají stížnosti. Jenže tímto způsobem chiliasmus nepřemohou. Pouze když se sami posvětíme, můžeme jej přemoci.

 

"Abychom odpověděli na všechny hlouposti, které se píšou proti křesťanství, museli bychom mít hory mozků, lesy per, moře inkoustu a celá pole papíru," pravil starec Epifanij.

 Říkal starec Porfirij: "Pravda je v Pravoslaví. Já jsem ji prožil a poznal ji díky blahodati Boží. Existuje mnoho světel, která na vás učiní dojem, ale pravé světlo je jen jedno."

Starec Paisij Svatohorec: Ti, kteří se spokojí s materiálním světem a nezneklidňují se otázkou své spásy, jsou podobni nerozumným ptáčatům, která tiše zůstávají ve vajíčku, nesnaží se rozbít skořápku a dostat se ven a radovat se ze slunce. Takoví lidé se nebudou radovat z lítání na nebi a ze života v ráji, ale zůstanou bez pohybu a umřou pod vaječnou skořápkou...

(Paisij z Athosu, 1924--1994, je zřejmě nejznámějším pravoslavným starcem konce 20. století. Povědomí o jeho svatosti a daru duchovního starcovství se rozšířilo daleko za hranice Svaté Hory do celého pravoslavného světa.)

Starce Porfiria (z Attiky, 1906--1991, známý darem jasnozřivosti) se otázali, koho by doporučoval volit ve volbách do parlamentu."Co pro tebe mohou politikové učinit, když jsou sami zamotaní ve svých duševních vášních? Když člověk nemůže sobě samému pomoci, jak by mohl dokázat pomoci druhým?"
"Kdybychom byli opravdovými křesťany, pak bychom mohli vyslat do parlamentu -- pochopitelně nikoliv křesťanskou stranu, ale křesťany-politiky, a věci (společenské) by se vyvíjely jinak."

Rodičia nielen za svoje hriechy budú potrestaní, ale aj za hriechy svojich detí, ak ich nevychovávali v zbožnosti.

Sv. Ján Zlatoústy

Deti zabúdané svojimi rodičmi počas svojej výchovy, zabúdajú na svojich rodičov po vychovaní.

Sv. Filaret Moskovský

Rany sa premývajú vínom a liečia olejom. Takisto aj výchova: zhovievavosť sa musí striedať s prísnosťou.

Sv. Ambrozij Mediolanský

Pri výchove potrebuješ menej slov, ak robíš, čo je potrebné. Maliar viacej povie svojimi obrazmi.

Sv. Grigorij Bohoslov

Želajúci mať dôstojné deti, rozumne urobia, ak najskôr sami seba urobia dôstojnými rodičmi.

Sv. Filaret Moskovský

Utešenia podporujú na ceste Božej, a skúšky (pokušenia) umúdrujú.

sv. Ignác Brjančaninov

Netreba ukazovať vážny (tvrdý) výraz tváre, ale treba byť ku všetkým láskyplný.

prepodobný Jozef Optinský

Božie Slovo sa stalo človekom, aby sme sa my zbožštili.
svätý Afanásij Veľký
Vo voľnom čase nezanechávajte knihy! Tam je náš rozum, tam je naše spasenie.
Prepodobný Anatolij Starší

Sú dva príchody Christove. Prvý, aby odpustil hriechy, druhý, aby súdil. Keby toto neučinil, všetci by zahynuli.

sv. Ján Zlatoústy

Viera je súhlas bez hľadania.

sv. Ján Damaský

V päťdesiatke má každý takú tvár, akú si zaslúži.

George Orwell

Štyridsiatka je strašný vek. Je to vek, v ktorom sa staneme tým, čím sme.

Ch. Péguy


Prosím ťa, prečo sa červenáš a hanbíš sa povedať svoje hriechy? Či vari hovoríš človeku, aby ťa za to potupil? Či azda vyznávaš spolubratovi, aby ich vyniesol na verejnosť? Ukazuješ svoje rany tomu, ktorý je Pán, ktorý sa stará o teba, ktorý je ľudský, ktorý je lekárom.

sv. Ján ZlatoústyNemôže zle umrieť, kto dobre žil a sotva niekto umiera dobre, kto žil zle.

blažený Augustín

Bez vyššej idey neobstojí vo svete ani človek, ani národ.

F. M. Dostojevskij

Úroveň civilizácie sa spozná podľa správania sa jej väzňov.

F. M. Dostojevskij

Ten, ktorý ťa stvoril bez teba, neospravedlní ťa bez teba.

blažený Augustín

Stvoril si nás pre seba a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe.

blažený Augustín

Chceš, aby ťa Boh ušetril? Potom nešetri sám seba.

blažený Augustín

Dobre vie žiť, kto sa vie dobre modliť.

blažený Augustín

Kto sa nemodlí, je mŕtvy.

sv. Ján ZlatoústyNijakou vlastnosťou sa nepripodobníme Bohu tak, ako milosrdenstvom.

sv. Gregor Nysský

Boh miluje každého jedinca z nás tak, ako by okrem nás nebolo nikoho, komu by mohol venovať svoju lásku.

blažený AugustínK Bohu nejdeme krokmi ale láskou.

blažený Augustín

Keď miluješ blížneho, očisťuješ si oko, aby si mohol vidieť Boha.

blažený Augustín

Láska je závažie, ktoré ma ťahá nahor.

blažený Augustín

Tajomstvom vtelenia sa ukazuje zároveň dobrota Božia, múdrosť a spravodlivosť, moc a sila. Dobrota preto, že nepohrdol slabosťou svojho stvorenia, spravodlivosť preto, že nedal zvíťaziť tyranovi a tiež preto, že nevytrhuje človeka násilím zo smrti, múdrosť preto, že našiel najdôstojnejšie riešenie veci najobťažnejšej, moc a sila nekonečná preto, že nie je nič väčšieho, než keď sa Boh stane človekom.

sv. Ján Damaský


Ako slnečné svetlo nečaká západ zornice, ale vychádza pri jeho postupe a svojím svetlom zoslabuje jeho žiaru, tak aj Kristus nečakal, kým Ján dokončí svoju cestu, ale sa zjavil, keď ešte učil a krstil.

sv. Ján Zlatoústy

Hrešiť nie je nič iné, ako nedbaním večných vecí sledovať časné.

blažený Augustín

Keď budeš pamätať len zlo, nikdy nebudeš šťastný pred Bohom.

sv. Andrej Rublev

Svätý Duch je duša našej duše.

sv. Irenej

Diabli nenávidia najviac kresťanov, a z nich najviac mníchov a Christove panny.

sv. Anton Veľký

Diabol sa zvrátil z toho, čo je podľa prirodzenosti, k tomu, čo je mimo prirodzenosť.

sv. Ján Damaský

To je ľuďom smrť, čo anjelom pád.

sv. Ján Damaský

Diabol nepokúša ľudí dotiaľ, dokiaľ chce, ale dokiaľ Boh dopúšťa.

sv. Ján Zlatoústy

Ľuďom treba častejšie pripomínať, že sú ľuďmi.

sv. Andrej Rublev

Keď človek odmietol Boha, klania sa bôžikovi.

F. M. Dostojevskij