Abeceda kresťana

Najväčšia zbraň diabla je strach

Budú vás prenasledovať! Nebojte sa!

 

- Otče, čo je podľa vás najväčšia zbraň diabla? Akou zbraňou bude toto prenasledovanie schopné zotročiť ľudí?

Verím, že je to strach! Moje dieťa, strach je pre dušu najstrašnejšia vec; uľahčuje to človeku odovzdať sa diablovi. Strach! Chcel by som sa tiež opýtať sám seba: "Čo je protijed na strach?" - Čo je teda protijed na strach? Protijed na strach je láska! Strach je zbraňou diabla, aby si mohol podmaniť kresťanov. A láska je Christova moc, ktorá dáva radosť a šťastie kresťanom.

Čítať Ďalej

Sv. Sofronij Sacharov o nacionalizme

Mojou túžbou bolo založiť monastier v duchu svätého Siluána [Atoského]. Ale dodnes počúvam, že môj pokus je čisto utopický. Ľudia mi hovoria: „Je nemožné prekonať nacionalizmus v sebe.“ Ale potom si ja myslím, že spása je nemožná.

Čítať Ďalej

Čo sa stane v okamihu smrti?

Odchod duše - Pravoslávne kresťanské učenie

~ Nedeľa Posledného Súdu ~

Tento text je prepis nahrávky starca Efréma z Arizony, na ktorej hovoril o okamihu smrti z perspektívy Pravoslávneho Kresťanstva. Čo bude po smrti? Čo sa stane po tom, ako zomrieme? Aký je stav duše po smrti? Dôležité tu je, že musíme zvážiť všetky veci a dať ich na pravú mieru, každý z nás, a povedať: "Niet inej cesty, musím sa ponáhľať, musím bojovať!" Niet času na plytvanie.

Čítať Ďalej

Bohorodička a žena, ktorá sa nevyspovedala

Bola kedysi jedna Boha-bojná a cnostná dáma, ktorá bola vydatá a mala deti. Nikdy v Cirkvi nechýbala, veľkodušne rozdávala milodary chudobným, postila sa a mala tiež mnoho ďalších cností. Napriek tomu táto nešťastná žena spáchala jeden hriech, ktorý nikdy na spovedi nepriznala. Často išla k svojmu duchovnému otcovi, ktorému to chcela odhaliť; avšak po priznaní všetkých ostatných priestupkov cítila hanbu a nedokázala mu odhaliť aj tento jeden hriech.

Čítať Ďalej

O Chasánovi a o Poslednom Súde pre nepokrstených dobrých ľudí

Na priamu otázku, či budú spasení tí, ktorí nie sú pokrstení, odpovedal igumen monastiera sv. Nikodéma takto: Raz som navštívil jaskyne pustovníkov na Svätej Hore Atos a stretol sa tam s jedným askétom, s ktorým som si sadol, aby som sa ho opýtal na niektoré veci. Okrem iného aj na to, či budú spasení tí, ktorí nie sú pokrstení. On mi odpovedal: "Poviem ti, dieťa moje, čo sa raz stalo v Malej Ázii.

Čítať Ďalej

Výzor Isusa Christa a Presvätej Bohorodičky ako ich videl starec Paisij

Keď sa Isus Christos zjavil v jeho cele, svätý Paisij Atoský (Eznepidis) nariadil mníškam z monastiera Souroti, aby napísali Christovu ikonu tak, ako ho videl. Ikona nižšie predstavuje túto prácu napísanú presne podľa pokynov starca Paisija. Je skutočne zaujímavé, že táto ikona je momentálne pravdepodobne najpresnejším zobrazením Christa, aké existuje.

Čítať Ďalej