Abeceda kresťana

UFO a tzv. mimozenšťania sú démoni

Svedectvo pravoslávnej kresťanky ohľadom UFO a tzv. mimozemšťanov

„Pred rokmi som bola chytená do klamlivého rozptýlenia pozornosti ohľadom ‘Mimozemšťanov z vonkajšieho vesmíru’. Napokon, ‘sme takí nadutí si myslieť, že sme samí v celom šírom vesmíre’ – toto je čo hovoria...

Čítať Ďalej

Po novom alebo po starom štýle?

Starý a nový štýl

Jeden mních sa opýtal starca Porfýria akého štýlu sa má pridŕžať, starého alebo nového (cirkevného kalendára). Toto ti poviem, odpovedal starec, „ak žiješ vo svete nasleduj ten štýl, akého sa tam, kde ty žiješ, pridŕžajú všetci (veriaci v chráme). Nevnášaj zmätok medzi ľudí. A ak chceš robiť podvih na svätej hore Atos, tak potom ži podľa starému štýlu.“

Čítať Ďalej

Otec Nikon: Utrpenie nie je dobrá vec pre pravoslávnych kresťanov

Západné kresťanstvo videlo v utrpení dobrú vec. Christos vydržal [Kríž], Christos trpel za nás, aby sme boli spasení. Preto nám utrpenie pomohlo. Preto pre západné kresťanstvo utrpenie, umučenie, ukrižovanie Christa, to všetko má primárnu úlohu v doktríne a spáse.

Zdôrazňujeme Vzkriesenie. A naším najväčším sviatkom je Pascha (Veľká noc) a nie ukrižovanie.

Čítať Ďalej

Starec Teofil: Ako sa usmievať na Boha (časť 2)

Som požehnaný starý muž, žijem na „mieste šťastia“, som požehnaný starý muž... a ďakujem Bohu. A z tohto šťastia a lásky, koľko mám v duši - - usmejem sa na Boha a ďakujem mu: Pane, prijmi moju vďaku, Pane, prijmi môj úsmev, ktorý sprevádza moju vďačnosť.

Čítať Ďalej

Najväčšia zbraň diabla je strach

Budú vás prenasledovať! Nebojte sa!

 

- Otče, čo je podľa vás najväčšia zbraň diabla? Akou zbraňou bude toto prenasledovanie schopné zotročiť ľudí?

Verím, že je to strach! Moje dieťa, strach je pre dušu najstrašnejšia vec; uľahčuje to človeku odovzdať sa diablovi. Strach! Chcel by som sa tiež opýtať sám seba: "Čo je protijed na strach?" - Čo je teda protijed na strach? Protijed na strach je láska! Strach je zbraňou diabla, aby si mohol podmaniť kresťanov. A láska je Christova moc, ktorá dáva radosť a šťastie kresťanom.

Čítať Ďalej