image

 

 

Neoficiálna stránka o svätom PRAVOSLÁVÍ

 


Drahí bratia a sestry,

úlohou tejto neoficiálnej pravoslávnej stránky je pomôcť všetkým ľuďom hľadajúcim pravdu nájsť Toho, Ktorý sám je Pravda, a zorientovať v dnešnej uponáhľanej dobe. Čiže robiť akéhosi sprievodcu v mori informácií.

Pýtať sa môžete na čokoľvek, a v prípade nejakej zložitejšej duchovnej otázky môžeme požiadať o pomoc aj vybraných pravoslávnych duchovných.

Pravoslávna charitatívna činnosť je neoddeliteľnou súčasťou tejto stránky od roku 1998. Chceme sa totiž zamerať na pomoc sociálne slabým v čo najväčšej miere a budeme len radi, keď nám v tom pomôžete (modlitbou, finančne, oblečením a pod.). Základným mottom pre nás totiž má byť láska k Bohu, a následne láska k blížnemu, pri nezasahovní do jeho slobodnej vôle formou akéhokoľvek nátlaku.

Nakoniec ešte budeme upozorňovať na súčasné sekty, herézy, formy masmediálnej manipulácie a satanské úsilia vedúce k vytvoreniu svetovlády Antichrista. V sekcii Download si môžete posťahovať rôzne užitočné texty a videá práve k tejto problematike.

Pre anglicky a rusky hovoriacich ľudí je taktiež na www.theosis.info veľa ikon, duchovných piesní, videí, programov a rôznych duchovných textov. Na tejto stránke sú naskenované vynikajúce brožúrky z Počajeva v ruštine, ktoré sú jedným z najčistejších duchovných prameňov v našich časoch.

Pre monarchisticky zmýšľajúcich ľudí postupne pripravujeme www.orthodoxmonarchy.net a vaše proaktívne, pozitívne a duchovné osobné príspevky sú vrelo vítané.

Odporúčame vám prečítať si vynikajúci duchovný časopis Svetlo Pravoslávia, ako aj tweety či videá na našom YouTube kanále. Aktivity a novinky nášho občianskeho združenia ZAUS nájdete na www.zaus.sk

Akékoľvek rozširovanie materiálov z tejto stránky je dovolené, ale iba z odkazom na príslušný zdroj. Pôvodné články musia byť úplné, nekrátené, a s odkazom na www.pravoslavie.sk

 

 

obrazek min