Byť pravoslávnym znamená mať Bohočloveka Christa neustále vo svojej duši, žiť v Ňom, myslieť v Ňom, cítiť v Ňom, konať v Ňom. Inými slovami, byť pravoslávnym znamená byť nositeľom Christa a nositeľom Ducha.

Svätý Justín Popovič

 

 Ak nežijeme Pravoslávie, tak jednoducho nie sme pravoslávni, bez ohľadu na to, aké formálne presvedčenia by sme mohli mať.

Seraphim Rose

  image

 

 Neoficiálna stránka o svätom PRAVOSLÁVÍ


Drahí bratia a sestry,

úlohou tejto neoficiálnej pravoslávnej stránky je pomôcť všetkým ľuďom hľadajúcim pravdu nájsť Toho, Ktorý sám je Pravda, a zorientovať v dnešnej uponáhľanej dobe. Čiže robiť akéhosi sprievodcu v mori informácií.

Pýtať sa môžete na čokoľvek, a v prípade nejakej zložitejšej duchovnej otázky môžeme požiadať o pomoc aj vybraných pravoslávnych duchovných.

Pravoslávna charita je neoddeliteľnou súčasťou našej činnosti od roku 1998. Chceme sa totiž zamerať na pomoc sociálne slabým v čo najväčšej miere a budeme len radi, keď nám v tom pomôžete (modlitbou, finančne, oblečením a pod.). Základným mottom pre nás totiž má byť láska k Bohu, a následne láska k blížnemu, pri nezasahovní do jeho slobodnej vôle formou akéhokoľvek nátlaku.

Nakoniec ešte budeme upozorňovať na súčasné sekty, herézy, formy masmediálnej manipulácie a satanské úsilia vedúce k vytvoreniu svetovlády Antichrista za výdatnej pomoci mainstreamových médií. V sekcii Download si môžete posťahovať rôzne užitočné texty a videá práve k tejto problematike.

Pre anglicky a rusky hovoriacich ľudí je taktiež na www.theosis.info veľa ikon, duchovných piesní, videí, programov a rôznych duchovných textov. Na tejto stránke sú tiež naskenované vynikajúce brožúrky z Počajeva v ruštine, ktoré sú jedným z najčistejších duchovných prameňov v našich časoch.

Odporúčame vám prečítať si vynikajúci duchovný časopis Svetlo Pravoslávia, ako aj tweety či videá na našom YouTube kanále. Aktivity a novinky nášho občianskeho združenia ZAUS nájdete na www.zaus.sk 

Akékoľvek rozširovanie materiálov z tejto stránky je dovolené, ale iba s odkazom na príslušný zdroj. Pôvodné články musia byť úplné, nekrátené, a s odkazom na www.pravoslavie.sk

 

 

Dobrý Pastier, Ktorý miluje nevinných:

THE GOOD SHEPHERD

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEIFM1YuWkAIpPzG

 

Presvätá Bohorodička, Ktorá utešuje žialiacich:

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Theotokos

 

Anjel Strážny, Ktorý Ťa ochraňuje:

Anjel strazny

 

Štyria svätci, ktorí nám sprostredkovali blahú zvesť Evanjelia:

obrazek min

 

Kriz

 

Človek má jednu úlohu – vytrvať s húževnatosťou, trpezlivosťou a pokorou pri dverách modlitby „Pane Isusu Christe, zmiluj sa nado mnou“. Otvoriť tieto dvere – záležitosť Boha.

Svätý Jozef Hesychasta

 Isus Christos

Všetky pravdy Pravoslávia vychádzajú z jednej pravdy a v jednej pravde sa zase stretávajú. Tou pravdou je Bohočlovek Christos. Nech vezmete akúkoľvek pravdu Pravoslávia, zistíte, že jej srdcom je Bohočlovek Christos. V skutočnosti všetky pravdy Pravoslávia nie sú nič viac, než rôzne aspekty jednej Pravdy: Bohočloveka Christa. Pravoslávie je Pravoslávie na základe Bohočloveka. A ničím iným a nikým iným... Celú pravdu o človeku, o cieľoch a zmysle jeho existencie, človek spoznáva len prostredníctvom Bohočloveka. Bez Neho a mimo Neho neexistuje skutočný človek, pretože človek sa stáva skutočným človekom iba skrz Bohočloveka a v Bohočloveku.

Svätý Justín Popovič

 

 

Nedrž Pravoslávie len pre seba, ako keby to bol nejaký súkromný poklad. Zdieľaj ho!

Seraphim Rose