Nepravoslávne náboženstvá

  • Úvod
  • Nepravoslávne náboženstvá

Starec Justin Parvu: Ekumenizmus je obrovská lož

Ekumenizmus je obrovská lož; hovoria v mene lásky mimo Christa, ktorá vás vylučuje z Pravdy. Ak by ekumenisti skutočne milovali svet, nepopreli by pravdu o hodnote a duchovnom bohatstve cirkevnej Tradície a svätých otcov. Odriekajú kresťanstvo od milostivej krásy. Boh od nich odišiel, zostáva len ich ego...

Čítať Ďalej

Ľudovít Štúr: Pravoslávie je matka Slovanov

Ľudovít Štúr sa bezvýhradne stotožnil s koncepciou cyrilometodskej idey ako základu všeslovanskej jednoty pod záštitou pravoslávia. Bol presvedčený, že cyrilometodská Cirkev bola Cirkvou pravoslávnou • Rovnako zmýšľali aj Karol Kuzmány, Jonáš Záhorský, Jozef Podhradský, Svetozár Hurban Vajanský a iní • Katolícky kňaz Ján Palárik v časopise Cyrill a Method označil Cirkev pravoslávnu za jediný prostriedok spojenia Slovanov katolíckych a protestantských.

alt

Čítať Ďalej

Satanisticko-okultná symbolika vôkol nás

Prenikanie slobodomurárskych či satanisticko-iluminátskych symbolov do hudobného či filmového priemyslu sa deje už desaťročia a stále sa zintezívňuje. No v poslednom čase sa tieto symboly objavujú aj v pravoslávnych chrámoch po celom svete a málokto na ne upozorňuje. Skôr sa dočkáme nejakého upozronenia v protestanských kruhoch USA ako od pravoslávnych pastierov na Slovensku...

Čítať Ďalej

Porušovanie posvätných kánonov

Tento úryvok je použitý z českého pravoslávneho diskusného fóra. Verím, že má čo povedať aj mnohým duchovným predstaviteľom a veriacim u nás na Slovensku, kde sa ešte stále na mnohých farnostich bez mihnutia oka porušujú kánony Svätej Christovej Cirkvi.

alt

Čítať Ďalej

  • 1
  • 2