Abeceda kresťana

Duchovný otec Teofil Paraian: Boh sa na nás usmieva

Boh sa na nás usmieva. Prečo sa Boh na nás usmieva? Usmieva sa na nás, pretože On nás miluje. Pretože nás miluje On nemôže robiť nič, len sa na nás usmievať... On nás miluje a On sa na nás usmieva. Náš Boh je Boh milosti a súcitu. Prečo by sme my nemali zdôrazňovať tento aspekt (oveľa) viac? Naši veriaci často myslia o Bohu ako o teroristovi, očakávajú potrestanie, očakávajú Jeho hnev, Jeho zlosť... Ale to nie je pravda. Boh je náš Otec, a náš Otec nám nemôže ublížiť. Náš Otec prichádza ku nám a prikrýva nás...

Father Teofil 1

Čítať Ďalej

Čo to znamená "ugomoniť sa"

HIEROMNÍCH DOROTEJ (Konevica)

Roku 1951 som strávil niekoľko týždňov v Konevici na ďalekom severe žijúc ako pustov­ník v lese, v drevenej chate. Bol koniec júla. Dni boli teplé a slnečné. Lesy a jazerá, jazerá a lesy. Monastierik bol malý, spolo­čenstvo bratov bolo neveľké a už v rokoch.

Čítať Ďalej

Odo Mňa to bolo

Svätý Serafim Vyrický: Odo Mňa to bolo

Či si niekedy pomyslel na to, že všetko, čo sa týka teba, týka sa aj Mňa? Pretože to, čo sa týka Teba, dotýka sa zreničky Môjho oka.

Čítať Ďalej

Víťazný vzostup prepodobného Makária Veľkého na nebo

Keď nastala chvíľa odchodu prepodobného Makária Veľkého, prišiel po jeho dušu spolu s veľkým množstvom nebeského vojska Cherubín, ktorý bol jeho Anjel strážny. So zborom Anjelov zostúpili tiež rady apoštolov, prorokov, mučeníkov, svätiteľov (svätých biskupov), ctihodných a spravodlivých.

Čítať Ďalej

Moderná skúsenosť s prechádzaním mýtnic

Jeromonach Roman (Kropotov)

mytarstva-myt_01

Život po smrti! Aký slogan a pre mnohých banálna fráza. Je ju možno počuť nielen z úst kňaza z kazateľnice, ale aj od predstaviteľov šoubiznisu pri niektorých lacných talk show. Okrem toho tí ostatne menovaní sa nijako zvlášť neobťažujú vybraním (skutočnej) významovej funkcie tejto frázy. Vtedy, jej význam je oveľa viac tajomný a nepreskúmaný, ako sa môže zdať modernej konzumnej spoločnosti. Nábožní ľudia hovoria o tejto veci jedno, neveriaci majú zas iný názor v tejto oblasti. Ale bez ohľadu na naše názory a želania, druhý svet naďalej neprestáva existovať a strašiť (nás) svojou neznámosťou.

Čítať Ďalej