Abeceda kresťana

Po novom alebo po starom štýle?

Starý a nový štýl

Jeden mních sa opýtal starca Porfýria akého štýlu sa má pridŕžať, starého alebo nového (cirkevného kalendára). Toto ti poviem, odpovedal starec, „ak žiješ vo svete nasleduj ten štýl, akého sa tam, kde ty žiješ, pridŕžajú všetci (veriaci v chráme). Nevnášaj zmätok medzi ľudí. A ak chceš robiť podvih na svätej hore Atos, tak potom ži podľa starému štýlu.“

Po novom alebo po starom štýle?

Keď sa niekto spýtal starca, ktorý štýl je správny - starý alebo nový -  on zvyčajne odpovedal: Toto je vedecká otázku, obráťte sa na učencov.

Otca Porfýrios hovoril, že on osobne by nikdy, nech by sa stalo čokoľvek, neodišiel z Cirkvi. Radil klerikom, ktorí boli v rozkole* (schizme) s oficiálnou (pravoslávnou) Cirkvou, aby urobili všetko, čo je v ich silách prekonať rozkol a vrátiť sa do lona Cirkvi. „Pre seba som sa rozhodol, že je lepšie sa v Cirkvi mýliť, ako ju opustiť, opakoval často starec. Hovoril, že by sa nechcel zachrániť sám bez Cirkvi a neopustil by cirkevný koráb, aj keby do neho zatekalo a hrozilo, že pôjde ku dnu (potopí sa).

 

Svaty Porfyrios 3

https://www.youtube.com/watch?v=GwVOPIo1o8I

* rozumej rozkolnícke skupiny starokalendárnikov nachádzajúcich sa mimo Cirkvi