Abeceda kresťana

Blažený starec Kleopa o dare jazykov. Dialóg s tzv. charizmatikom

Starec Cleopa

Starec Kleopa: Hovoríš inšpirovaný Svätým Duchom. Je to pravda?

Dnes máš charizmatický dar, však?

Chcem, aby si zopakoval, čo sa stalo na Letnice, a potom uverím, že máš dar apoštolov!

Bolo tam 15 národov a všetky vo svojich jazykoch počuli veľké Božie veci. Áno...

A tí, ktorí hovorili, boli všetci Galilejci...

Dobre, takže hovoríš [v jazykoch]...

Privediem sem Rusa, Nemca, Poliaka, Gréka, Španiela, Francúza, Číňana, Brahmana, Budhistu, Inda, Japonca, Američana, Angličana z 15 národov...

... a keď ťa budú počúvať v jazykoch, KAŽDÝ vo svojej mysli, aby pochopil veľké Božie veci, ktoré budeš hovoriť iba jedným jazykom... [Skutky 2, 11]

Hovoríš, že je to nemožné...

No, ak tvrdíš, že si ako apoštoli a zostúpil na teba Svätý Duch, prečo je to nemožné?

Je to ten istý dar...

Kto hovorí jazykmi len pre seba, nebuduje Cirkev, ale buduje seba... [1 Kor 14,4]

Preto Apoštol povedal, že ak niekto vstúpi do chrámu a všetci budú hovoriť jazykmi, nepovedal by, že sú všetci blázni a hovoria do vetra?

Pretože ty nebuduješ Cirkev!

Ak má niekto dar vykladať, potom hovorenie v jazykoch (hoci je to menší dar ako proroctvo) buduje Cirkev... [1 Kor 14, 5]

Ak nie... ten si povie, že tí, čo hovoria, sú blázni... ničomu nerozumie...

Toto je charizmatický dar jazykov: hovoríte vo svojom vlastnom jazyku a ktokoľvek (zo všetkých častí sveta) vám rozumie!

Aby sme budovali Cirkev!

Ale tento dar mali IBA apoštoli, a nie tí, ktorí sa teraz chvália, že sú "letničiari" (tzv. Charizmatici - Pentecostals).

 Starec Kleopa


 https://www.youtube.com/watch?v=CoRktkaF7pk