Abeceda kresťana

Otec Nikon: Utrpenie nie je dobrá vec pre pravoslávnych kresťanov

Západné kresťanstvo videlo v utrpení dobrú vec. Christos vydržal [Kríž], Christos trpel za nás, aby sme boli spasení. Preto nám utrpenie pomohlo. Preto pre západné kresťanstvo utrpenie, umučenie, ukrižovanie Christa, to všetko má primárnu úlohu v doktríne a spáse.

Zdôrazňujeme Vzkriesenie. A naším najväčším sviatkom je Pascha (Veľká noc) a nie ukrižovanie.

Čítať Ďalej

Starec Teofil: Ako sa usmievať na Boha (časť 2)

Som požehnaný starý muž, žijem na „mieste šťastia“, som požehnaný starý muž... a ďakujem Bohu. A z tohto šťastia a lásky, koľko mám v duši - - usmejem sa na Boha a ďakujem mu: Pane, prijmi moju vďaku, Pane, prijmi môj úsmev, ktorý sprevádza moju vďačnosť.

Čítať Ďalej

Najväčšia zbraň diabla je strach

Budú vás prenasledovať! Nebojte sa!

 

- Otče, čo je podľa vás najväčšia zbraň diabla? Akou zbraňou bude toto prenasledovanie schopné zotročiť ľudí?

Verím, že je to strach! Moje dieťa, strach je pre dušu najstrašnejšia vec; uľahčuje to človeku odovzdať sa diablovi. Strach! Chcel by som sa tiež opýtať sám seba: "Čo je protijed na strach?" - Čo je teda protijed na strach? Protijed na strach je láska! Strach je zbraňou diabla, aby si mohol podmaniť kresťanov. A láska je Christova moc, ktorá dáva radosť a šťastie kresťanom.

Čítať Ďalej

Svätý Sofronij Sacharov o nacionalizme

Mojou túžbou bolo založiť monastier v duchu svätého Siluána [Atoského]. Ale dodnes počúvam, že môj pokus je čisto utopický. Ľudia mi hovoria: „Je nemožné prekonať nacionalizmus v sebe.“ Ale potom si ja myslím, že spása je nemožná.

Čítať Ďalej