Abeceda kresťana

Otec Atanásios Mytilinaios: Sedem smrteľných hriechov

Odpovedzme na niektoré z vašich otázok, milé deti: „Pred časom ste spomenuli, že obžerstvo je prvým zo siedmich smrteľných hriechov. Ktorých je ďalších šesť a aký je význam každého z nich? Napríklad, je obžerstvo to isté ako nenásytnosť ? Čo to znamená?"

 Drahé deti... Ako možno všetci viete, otcovia upozorňujú na nasledujúcich sedem smrteľných hriechov. Pomenovali ich „smrteľné“, pretože vedú k smrti duše. Samozrejme, každý hriech, ktorý trvá na svojom, môže byť určite smrteľný pre dušu. Najmenší hriech, ktorý nie je charakterizovaný ako „smrteľný“, ak sa opakuje a nekoná sa, môže ma priviesť k smrti duše, ale hriechy, ktoré určite vedú k smrti duše je takzvaných sedem smrteľných hriechov. Keďže osoba, ktorá položila otázku, chce byť informovaná, skôr ako vám poviem, ktoré sú smrteľné hriechy, možno všetci predpokladáte, že vražda je napríklad smrteľným hriechom. Hovorím vám, deti, že vražda nie je smrteľný hriech! Je to jednoducho veľký hriech. Nie je to smrteľný hriech. Možno vás prekvapí, aké sú smrteľné hriechy. V správnom poradí: Prvým je obžerstvo. Druhým je žiadostivosť (prostitúcia, smilstvo). Tretím je lakomstvo (láska k peniazom). Štvrtým je zúrivosť. Piaty je smútok... Veľmi zvláštne... vysvetlím neskôr. Šiestou je acedia (duchovná alebo duševná lenivosť, apatia, duchovná ľahostajnosť). Aj toto je zvláštne. A siedma je pýcha. Niektorí otcovia uvádzajú osem smrteľných hriechov, pričom posledný rozdeľujú na márnomyseľnosť a pýchu. V skutočnosti sú rovnaké, márna sláva je prvým krokom, zatiaľ čo pýcha je posledným krokom toho istého hriechu. Poďme si o nich trochu povedať...

Fr. Athanasios 4

 

Obžerstvo je túžba mať plný žalúdok. Pochádza zo starogréckeho slova „gaster“ (odtiaľ gastronómia), čo znamená „žalúdok“ Mali by sme ho odlíšiť od nenásytnosti v nasledujúcom texte. Sú ľudia, ktorí chcú mať plný žalúdok a nezaujíma ich, čím ho naplnia. Sú ľudia, ktorí netúžia mať plný žalúdok, ale cítiť pôžitok z jedla v ústach. A tomu sa hovorí nenásytnosť: Je to túžba cítiť uspokojenie z jedla v mojich chuťových pohárikoch. Takže možno stretnete ľudí, ktorí hovoria : "Nechcem jesť veľa, len trochu, ale musí to byť špeciálne" Tak a máme tu žravosť. Samozrejme, je to takmer rovnaký hriech, s malým rozdielom, ktorý som práve urobil. Spomeniem len pár slov o každom hriechu. Len pár slov... Obžerstvo je túžba zjesť viac, ako potrebujete, aby ste prežili. Nenásytný človek sa môže dostať do bodu, kedy má jedlo ako zmysel života. Inými slovami: „Nejem jedlo, aby som zostal nažive, ale žijem preto, aby som jedol.“ A ešte viac: zbožňujem svoje brucho . Presne ako hovorí apoštol Pavol vo svojom liste Filipanom: ktorých bohom je ich brucho. Inými slovami: „Jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme.“ Alebo, ako čítame v druhej kapitole Šalamúnovej múdrosti: „Poďme teda, užívajme si dobré veci, ktoré sú prítomné: Náš život je krátky... Naplňme sa drahým vínom“. Toto hovoria ľudia aj dnes, nič iné pre nich neexistuje. Život je len jedlo a pitie... Uvedomujete si množstvo tu prítomného materializmu. Je to vlastne zbožštenie pôžitku z jedla, z vône a pod.

Dvere vedúce k ďalším smrteľným hriechom sú hlavne obžerstvo, pretože hneď po obžerstve sa objaví žiadostivosť... aj prostitúcia, smilstvo, promiskuita, nezákonné milostné aféry, všetko Boh nedovoľuje. Čo Boh dovoľuje? Iba manželstvo. Vzťahy mimo manželstva... - stále kladiete otázky a ja nie vždy viem, ktorú si vybrať, takže na túto odpoviem priamočiaro. Minulý rok som s vami hovoril aj o tomto - Sexuálne vzťahy mimo manželstva sa považujú za prostitúciu. Je to smrteľný hriech. Kde sú všetci tí, ktorí podporujú sexuálne vzťahy mimo manželstva? Alebo freudovské teórie a pansexualizmus? Kde sú všetci tí ľudia? Dávajte pozor, milé deti. To, čo počúvate, je Božie slovo a nemali by ste sa nechať zmiasť tým, čo v týchto dňoch hovoria iní ľudia, buďte veľmi opatrní, ako vediete svoj život. Nie ako deti temnoty, ale ako deti svetla.

Potom lakomosť, láska k peniazom nasleduje lakomosť neznamená hromadiť peniaze kvôli mojej láske k nim, ale jednoducho milovať peniaze – či už ich hromadiť alebo míňať. Pod pojmom milovník peňazí dnes rozumieme lakomého človeka, zatiaľ čo v starovekej gréčtine to pôvodne znamenalo láska k striebru, striebro boli peniaze. Či už ich nahromadím a neminiem, alebo ich miniem všetky potom, čo som ich nahromadil, čo znamená, že ich míňam, sú obe strany tej istej vášne nazývanej lakomstvo. Je dobre známe, že žiadostivosť prevláda v rokoch našej mladosti, zatiaľ čo chamtivosť prevláda medzi stredným vekom a väčšinou medzi staršími, pretože človek verí, že ak nemá peniaze – počúvajte, čo hovorí svätý Kassián Rímsky: „Človeka, ktorý nemá peniaze, čaká úbohá smrť, ak vložil svoju nádej do peňazí namiesto Boha“. Preto apoštol Pavol hovorí, že lakomstvo je modlárstvo. Lakomstvo spúšťa aj iné vášne.

Štvrtým smrteľným hriechom je zúrivosť. Aký je rozdiel medzi zúrivosťou a hnevom? Hnev je niečo, čo po krátkom čase ľahko zmizne, ale zúrivosť je dlhotrvajúci hnev. Napríklad, pamätám si niečo, čo mi niekto urobil, a cítim hnev voči nemu navždy, toto je zúrivosť. Niet pochýb o tom, že hnev ma vedie k zúrivosti. Duchovný človek by sa nikdy nemal hnevať a ak sa tak stane, mal by sa rýchlo kajať.

Piaty je smútok. Aký smútok? Sú dva druhy smútku, milé deti, dve kategórie. Je tu smútok zbožným spôsobom a smútok svetským spôsobom. Božský smútok je, keď ľutujem svoje hriechy a smútim kvôli nim. V tomto prípade som požehnaný. Lebo náš Pán hovorí: "Blahoslavení smútiaci, lebo oni budú potešení." Tento druh smútku je vítaný a požehnaný. Ale iný druh smútku, svetský smútok, je ten, o ktorom apoštol Pavol hovorí, že vedie k smrti. Čo je toto za smútok? Keď nemôžem dostať útechu po smrti milovanej osoby, po smrti môjho otca, mojej matky alebo môjho dieťaťa, alebo keď žialim kvôli kúsku pôdy, ktorý som predal, čo ľutujem, alebo keď prepadnem žiaľu kvôli peniazom, ktoré som stratil a vo všeobecnosti zostávam smutný z materiálnych vecí, neschopný to prekonať, tento druh smútku je svetský a vedie dušu k smrti. Pamätám si matku, ktorej dieťa zabili počas 2. svetovej vojny medzi Grékmi a Talianmi, vtedy som bol mladý chlapec, ale pamätám si to, pretože som pracoval v obchode, ktorý mali, a keď sa chlapec vracal zo školy, zrazilo ho auto a zomrel. Táto matka nikdy nenašla útechu. Keď som bol na návšteve, bola v tmavej miestnosti. Okná v jej obývačke boli vždy zatvorené a ona sedela na pohovke, vždy plakala a nikdy nepovedala ani slovo. Po krátkom čase dostala rakovinu a zomrela. Mnoho známych a neznámych vecí môže spôsobiť rakovinu, ale faktorom spôsobujúcim rakovinu môže byť psychický stav každého človeka, ako keď je človek smutný alebo utrápený. Ako vidíte, tento hriech viedol k biologickej a aj duchovnej smrti. Svätý Kassián hovorí, že démon smútku je veľmi silný. Poznám niekoho... Je to človek, ktorého som stretol pred 27 rokmi. Vždy bol smutný, vždy pociťoval ťažké bremeno smútku, ktoré dusilo jeho dušu. Tohto sa, milé deti, dodnes nedokázal zbaviť. A vždy hovorí: "Démon smútku ma mučí" Je to hrozná vec. Strašné. O smútku by som chcel povedať viac inokedy.

Potom nasleduje acedia (lenivosť, ľahostajnosť k duchovným záležitostiam) Čo je acedia? Je to duchovná lenivosť. Predpona -a- pred slovesom v gréčtine znamená bez, bez alebo un a sloveso "kedome", čo znamená "dobre sa starám" Takže, acedia je nedostatok starostlivosti Napríklad, môžete niekomu poradiť, aby študoval Božie slovo a on hovorí: "Možno zajtra" Alebo niekomu poradíte, aby začal žiť duchovným životom a on odpovie: "Keď budem starší. Teraz nemôžem" Milé deti, démon acedie je veľmi vynaliezavý. Vždy si nájde spôsob, ako nás uvrhnúť do duchovnej lenivosti.

Nakoniec na vrchole siedmich smrteľných hriechov leží márna sláva a pýcha. Je to to, čo charakterizuje samotného satana, to, čo spôsobilo pád diabla, to spôsobilo jeho pád a urobilo z neho diabla. Preto by sme mali byť veľmi opatrní, pretože pýcha je motívom všetkých predchádzajúcich smrteľných hriechov. Mohli by sme povedať, že pýcha je výsledkom všetkých ostatných smrteľných hriechov. Takže si uvedomte, že musíme byť veľmi opatrní, aby sme nepadli do pascí všetkých týchto smrteľných hriechov.

 

https://www.youtube.com/watch?v=qEkwCVAudFM