Nepravoslávne náboženstvá

  • Úvod
  • Nepravoslávne náboženstvá

Dôvody proti charizmatickému hnutiu

(Použité z diel a kázní Serafima Rosa)

Protestanti a propagátori tzv. Charizmatického hnutia sa dopúšťajú týchto omylov, z ktorých potom vyvodzujú nesprávne závery vo svojich kázňach a knihách:

- Myslia si, že už v nich prebýva Svätý Duch, ktorých v nich účinkuje.

- Taktiež si myslia, že pokropenie vodou na čele je platný krst.

Čítať Ďalej

Hnutie NEW AGE

Zdá sa nám, že spojenie “Nový vek" pribudlo do nášho slovníka iba nedávno, no hnutie Nový vek v takej či onakej forme jestvovalo dávno predtým, ako dostalo svoje meno. Vlastne tu bolo už od nepamäti. Dojem, že je nové a že sa zjavilo celkom nečakane, vytvorili masovokomunikačné prostriedky, ktoré sa často sústreďujú na jeho bizarné alebo senzačné prejavy a prehliadajú jeho filozofickú a náboženskú stránku.

Čítať Ďalej

  • 1
  • 2