Modlitby

Tropáre a kondaky sviatkov Pravoslávnej Cirkvi

Pascha - Vzkriesenie Isusa Christa

Christos vstal z mŕtvych, smrťou smrť prekonal, a súcim v hroboch život daroval.

                                                        

Hlas 8. stichirový

Keď zostúpil si až do hrobu, Nesmrteľný, vtedy si zničil moc podsvetia. Potom si vstal z mŕtvych ako víťaz, Christe Bože, a ženám myronosičkám si zvestoval: Radujte sa! Svojim Apoštolom daroval si pokoj a skleslým poskytuješ vzkriesenie.

 

Čítať Ďalej

CHVÁLOSPEV K SV. CYRILOVI A SV. METODOVI

Svati Cyril a Metod

 

Kondak  1.

Akonáhle ste, Cyrilu a Metodu, vstúpili do apoštolského boja, premohli ste tmu nevedomosti a Svetlom božského poznania ste osvietili národy Slovienov. Avšak i teraz nás svojimi príhovormi upevňujete vo viere Pravoslávnej a vyslobodzujete z každého súženia nás, ktorí s láskou k vám voláme: Radujte sa, Cyrilu a Metodu, slovanskí apoštoli!

Čítať Ďalej

Modlitby pre čítaním sv. Písma; za cestujúcich; pri útokoch nepriteľov; za úrodu

Modlitba pred čítaním Svätého Písma

Ľudomilný Vládca, rozsvieť v našich srdciach nezhasínajúce svetlo, aby sme Ťa v pravde poznali. Otvor duchovné oči naše k pochopeniu Tvojej evanjeliovej premúdrosti. Naplň nás úctivou bázňou pred spasiteľnými zákonmi Tvojimi, aby sme všetky hriešne žiadosti premohli, duchovný život viedli, mysleli a konali len to, v čom máš zaľúbenie. Lebo Ty si osvietenie duší i tiel našich, Christe Bože, a Tebe chválu vzdávame spolu s bezpočiatočným Otcom Tvojím i presvätým, blahým a oživujúcim Duchom Tvojím, teraz i navždy, až na veky vekov. Amen.

Čítať Ďalej

Jeromonach Elpidij: Výzva na Modlitebnú reťaz pravoslávnych kresťanov

Drahé deti, chcem sa poprosiť pred udalosťami, ktoré sa blížia veľmi rýchlo, aby ste sa pripojili k modlitbovej reťazi - modlitba za vašu ulicu, modlitba za vaše mesto, modlitba za vašu vlasť, modlitba za váš národ. Vstaňte a modlite sa všetci, všetci pravoslávni. Pán nám nedá nad rámec našich skúšok, a všetci poznáme modlitbu, ktorú On chce počuť.

Čítať Ďalej

Modlitba v čase epidémie

Pane, Bože náš! Vyslyš z výsosti Tvojho svätého Trónu nás, hriešnych a nehodných Tvojich služobníkov, ktorí sme sa prehrešili proti Tvojej dobrotivosti a oddialili od seba Tvoje milosrdenstvo.

Čítať Ďalej

Modlitby k svätému ctihodnému Justínovi Popovičovi

Tropár, hl.8.

Sladkosť Pravoslávia, nektár premúdrosti,

vylieval si ako bohatstvo do sŕdc verných, otče ctihodný.

Svojim životom a učením si ukázal,

že si živou knihou Ducha.

Justín v Bohu múdry, pros Slovo – Christa Boha,

aby oslovil tých, ktorí Ťa uctievajú.

Čítať Ďalej