Modlitby

Akafist k Presvätej Bohorodičke

Kondak 1

Kráľovná Nebeského Hostiteľa, Ochrankyňa duší našich, my,  služobníci tvoji, ti ponúkame piesne víťazstva a vďakyvzdania, lebo ty, ó, Matka Božia, si nás vyslobodila z nebezpečenstiev. Ale ako máš neporaziteľnú moc, osloboď nás od konfliktov všetkého druhu, takže ti môžeme volať:

Raduj sa, Nevydatá Nevesta!

Čítať Ďalej

Beseda svätého Izáka Sýrskeho o najvnútornejšej modlitbe

Všetkými svojimi kosťami a celým svojím srdcom, prinášam Ti službu dôstojnú Teba, skláňajúc sa hlavou duše mojej k zemi. Ó, Všeslávny Boh, žijúci v nevysvetliteľnom mlčaní! Kvôli mojej obnove si postavil na zemi príbytok lásky, miesto odpočinku pre Tvoju vôľu, chrám tela, postavený s pomocou svätého oleja, ktorý prevyšuje akúkoľvek svätyňu. Naplnil si ho Tvojimi svätyňami, aby v ňom bola vykonávaná služba všetkých; a uctievanie večných Hypostáz Trojice Tvojej, ktoré si v ňom naznačil; a odkryl svetom, ktoré si stvoril blahodaťou Tvojou, neopísateľnú tajinu a silu, ktorú nemôžu pociťovať ani rozpoznať city stvorení Tvojich, ktoré boli privedené k bytiu. Pred ňou sú anjelské bytosti v mlčaní uvrhnuté do úžasu pred oblakom tejto večnej tajiny a prúdom slávy „tečúcej“ z úžasu, pretože v oblasti mlčania sa jej klania všetko mysliace, posväcuje sa i robí dôstojným Teba.

Čítať Ďalej

Akafist sv. Kosmovi a Damiánovi

Kondak 1

Vyvolení divotvůrci, Kristovi nezištníci a moudří lékaři, vy jste zdarma přinášeli zdraví nemocným lidem, proto vám zpíváme chvály jako našim zastáncům a pomocníkům v nesnázích. Vy jste se stali nádobami milosti a uzdravujete naše duševní i tělesné rány. Proto oslavujeme Boha podivuhodného v jeho svatých a vás velebíme:

Buďte pozdraveni, Kosmo a Damiáne, svatí nezištníci a slavní divotvůrci.

Čítať Ďalej

Svätý Justín Popovič z Čelije: Pane, zmiluj sa.

Malá tráva, zmiluj sa!

Malý vtáčik, zmiluj sa

Všetko vo mne a vôkol mňa, oboje malé i veľké, veci minulé a veci nekonečné, jednoduché a záhadné, temné a jasné, viditeľné a neviditeľné, smrteľné a nesmrteľné, dobré a zlé, všetky veci a všetko vo všetkých svetoch, ktoré poznám a cítim, motivujú ma očividne modliť sa: Pane, zmiluj sa!

Čítať Ďalej

Modlitby sv. Jána Zlatoústeho pre každú hodinu dňa a noci

POČAS DŇA:

(1) Ó, Pane, prijmi ma v pokání.

(2) Ó, Pane, neopúšťaj ma.

(3) Ó, Pane, nedovoľ, aby som padol do pokušenia.

(4) Ó, Pane, udeľ mi dobré myšlienky.

(5) Ó, Pane, udeľ mi slzy, pamätanie na smrť a pokoru.

(6) Ó, Pane, udeľ mi plnosť mysle, aby som vyznal všetky svoje hriechy.

(7) Ó, Pane, udeľ mi pokoru, čistotu a poslušnosť.

(8) Ó, Pane, udeľ mi trpezlivosť, odvahu a miernosť.

(9) Ó, Pane, vlož do mňa koreň požehnaní – bázeň pred Tebou v mojom srdci.

(10) Pane, udeľ, aby som Ťa mohol milovať celou svojou mysľou a dušou, a aby som mohol konať tvoju vôľu vo všetkých veciach.

(11) Ó, Pane, osloboď ma od zlých mužov, od diabla, od telesných vášní a od všetkých nezákonných vecí.

(12) Ó, Pane, viem, že konáš podľa svojej vôle; nech je tvoja vôľa aj vo mne, hriešnikovi, lebo ty si požehnaný po všetky veky.

Čítať Ďalej