Články a knihy

Múdre slová protokňaza Olega Stenjajeva o vojne na Ukrajine

Reportérka: Pravdepodobne najpálčivejšou témou pre nás a ľudí žijúcich v Rusku a na Ukrajine je to, čo sa deje na juhovýchode tejto krajiny a ľudia chcú dostať nejakú odpoveď. Áno, Cirkev vyzýva k modlitbe, ale akú odpoveď by ste v tomto prípade mohli dať ku udalostiam, ktoré sa práve odohrávajú?

Otec Oleg Stenjajev: Existuje klasický príklad kresťanskej histórie, keď sa začala rusko-japonská vojna. Svätý Nikolaj Kasatkin slúžil (vtedy) v Japonsku... A zišli sa k nemu pravoslávni Japonci, aby položili otázku, čo majú robiť. Odpovedal, aby slúžili v japonskej armáde, aby sa modlili za japonského cisára, aby bojovali proti Rusom a konali si tak svoju občiansku povinnosť, ale pamätajúc, že sú kresťania.

Potom dodal, že aj on je Rus, čo znamená, že počas tejto vojny bude v ústraní, budem sa modliť za mier medzi veľkým ruským a veľkým japonským národom. A nešiel len do zatvoru, on zastavil akúkoľvek korešpondenciu s Ruskom, aby to (z jeho strany) nevyzeralo ako špionážna činnosť. A na začiatku tejto vojny už bol na stole japonského cisára položený dekrét o úplnom zákaze pravoslávia, tak ako je aj teraz na Ukrajine otázka úplného zatvorenia Ukrajinskej pravoslávnej Cirkvi Moskovského patriarchátu.

No keď sa o tejto reči dozvedel japonský cisár, uvedomil si, že svätý Nikolaj nie je nejaký banzai-patriot či hurá-patriot, ale človek, ktorý mysliaci a rozumejúci (situácii). A nariadil ochranu každého pravoslávneho chrámu, každej školy, každého chudobinca, každého monastiera... A polícia stála s bambusovými palicami a strážila pravoslávnych Japoncov. Preto, keď ide o takéto konflikty, nemôžete diktovať z Kyjeva Moskve, nemôžete diktovať niečo z Moskvy Kyjevu. Ukrajina má svojich biskupov a Ukrajinci by od nich mali dostať inštrukcie, ako chápať dianie z náboženského hľadiska. My, čo žijeme tu (v Rusku), máme svojich biskupov a neschodiac z princípu ikonómie, nám hovoria ako sa chovať v takej situácii. Tu nevyhnutne neexistuje zhoda záujmov.

A preto som veľmi prekvapený, keď v talkshow začnú nadávať na Metropolitu Onufrija. Toto sú niektorí ignoranti... Metropolita Kyjeva by mal byť s Kyjevom, Ukrajinský metropolita musí byť s ukrajinským stádom. A musí o tom premýšľať deň i noc, najmä o tých, ktorí tam sú obkľúčení, zranení alebo čokoľvek iné... Tak ako hlava ruskej Cirkvi musí myslieť o populácii nášho národa. Iná situácia je, keď ide o patriarchu. Patriarcha musí byť nad národnými a štátnymi záujmami... On musí byť patriarcha všetkých, ktorí sú pod jeho omoforom. A tu nám dáva svätý Nikolaj Kasatkin príklad,  vytvára v skutočnosti precedens ako kompetentne z biblického a z patristického hľadiska sa treba v takejto ťažkej situácii zachovať. Biblia hovorí, že Boh určil hranice prebývania pre každý národ. Alebo by sa nemalo hovoriť, že sme jeden ľud. Ak sme dve rôzne krajiny tak potom to nie je jeden ľud, lebo krajina každému ukladá občianstvo a on si musí pamätať na svoju krajina ako určitú hranica zodpovednosti, ktorá je načrtnutá rukou Boha, z vôle Stvoriteľa sa rodíme tu, tu, či tu... v tomto národe,  v tejto krajine, v tejto rodine.

 

Oleg Stenjajev

 

https://www.youtube.com/watch?v=jEv-fHfI7wM&t