Články a knihy

Fyzický výzor nášho Pána a Spasiteľa Isusa Christa

Svätí evanjelisti, popisujúci život Isusa Christa, nikde nehovoria o zovňajšku Spasiteľa a nezanechali ani všeobecnú predstavu o jeho tvári. Nedostalo sa k nám Jeho životné zobrazenie. Tí, ktorí videli Jeho rukou nenamaľovanú tvár, mali pred Ním hlbokú úctu. Prvé, čo prekvapovalo na ikone, boli oči Spasiteľa. Živé, lesklé, prenikali každého, kto sa približoval k obrazu. Akoby vydávali svetlé lúče. Nech už stojaci stál na akomkoľvek mieste, mal pocit, že sa Spasiteľ díva na neho akýmsi prívetivým a nežným pohľadom.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEHECqwYX0AAqPvZ

Čítať Ďalej

Obyvatelia Slovenskej republiky poskytli pomoc Svätohorskej lavre

Poskytnutá pomoc nepomáha len fyzicky prežiť ľuďom, ktorí boli zasiahnutí vojnou, ale taktiež dáva nádej na mier v Donbasse.

Uviedol to metropolita Svätohorskej lavry Arsenij, vyjadrujúc vďaku pravoslávnym veriacim Slovenskej republiky, - o tomto informovala informačná sekcia Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi s odvolaním sa na press službu monastiera.

Čítať Ďalej

sv. Justín Popovič: Dostojevskij pred večnými problémami (človeka). Časť 3

Opyt (skúsenosť) aktívnej lásky, ako metóda bohopoznania a sebapoznania, je čudesná blahozvesť, ktorou Bohočlovek obdaril ľudský rod. Riadiac sa touto metódou, človek najrýchlejšie nájde i Boha i seba. A na cestách nenávisti človek ľahko stratí i Boha i seba. Vynájdená a použitá Bohočlovekom, táto metóda bohopoznania a sebapoznania sa stala a naveky zostane metódou pravoslávnej gnozeológie. Po všetkom, ona je nezmieriteľne protikladná (katolíckej) scholastickej metóde mechanizácie živottvorných právd Christových a protestantskej metóde racionalizácie "nadracionálnych" evanjelických právd.

Čítať Ďalej

Poučenia rumunského starca Kleopu

“Múdrosť je myslieť na smrť a na svoju rakvu; Adam a Eva zabudli na smrť a nebáli sa jej. Potom prosili sto rokov o odpustenie. Eva bola krásnejšia ako Adam, ale Adam dostal od Boha nádhernú vôňu, vďaka ktorej ho všetko stvorenie poslúchalo. Boh dal Adamovi všetko, iba z jedného stromu mu zakázal jesť. Adam s Evou žili v Raji sedemsto rokov, a žili v čistote, ako deti. Had, najinteligentnejšie zviera, vtedy vypadal inak, neplazil sa, a práve on bol zneužitý satanom.

Čítať Ďalej