Články a knihy

Sv. Justín Popovič: Základná pravda Pravoslávia - Bohočlovek

Všetky pravdy Pravoslávia vychádzajú z jednej pravdy a v jednej pravde sa zase stretávajú. Tou pravdou je Bohočlovek Christos. Nech vezmete akúkoľvek pravdu Pravoslávia, zistíte, že jej srdcom je Bohočlovek Christos. V skutočnosti všetky pravdy Pravoslávia nie sú nič viac, než rôzne aspekty jednej Pravdy: Bohočloveka Christa.

Čítať Ďalej

Počajevská lavra potrebuje naše modlitby!

Drahí bratia a sestry!

Prosíme vás o modlitby za mier a jednotu veriacich v lone kanonickej pravoslávnej cirkvi! Musíme vyhlásiť, že ukrajinská vláda používa komunistické metódy boja proti cirkvi. Ukrajinská vláda robí všetko preto, aby vzala majetok Počajevskej lavry a zároveň ho odovzdala novovzniknutej cirkevnej orgnaizácií ( poznámka redakcie: nekanonickej cirkevnej organizácií), čo bude mať za následok zničenie mníšstva na západnej Ukrajine.

Bratstvo lavry.

(skrátené, zdroj: http://www.pochaev.org.ua/?pid=2135)

Čítať Ďalej

Proglas o Gorazdovi

Proglas o Gorazdovi

Ó Bože, vďaka Ti, že Národ, čo od Počiatku pod Kriváňom hniezdi,
vzals pod svoje krídla a tak Rod náš cestu Svetla si brieždi.
Proroci i vedmy už o novom slovia Nebeskom Raji,
chlebom aj soľou vítajú pocestných v tom slovenskom kraji.

Čítať Ďalej