Duch posledných časov

  • Úvod
  • Duch posledných časov

BESEDA O STRAŠNOM SÚDE

Svätý Ján Šanghajský a Sanfranciský o Antichristovi, konci sveta a strašnom Súde.

Ten deň nikto nepozná, vie o ňom len Boh Otec, ale príznaky jeho priblíženia sú dané v Evanjeliu a v Zjavení svätého apoštola Jána Bohoslova. Zjavenie hovorí o udalostiach konca sveta a o Strašnom Súde väčšinou obrazne a utajene, ale svätí otcovia ho vysvetľovali - to je skutočná pravoslávna cirkevná tradícia, ktorá nám hovorí aj o príznakoch priblíženia sa konca sveta a o Strašnom Súde.

Svaty Jan Sanghajsky

Čítať Ďalej

Tajomstvá Apokalypsy - o čísle 666

“A on urobil to, čo urobil všetkým – malým i veľkým, bohatým a chudobným, slobodným aj otrokom – daný bude znak na pravé ruky alebo na čelá, takže nikto nebude môcť kupovať ani predávať, kto nebude mat' Znak mena šelmy alebo číslo jej mena. V tom je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo tej šelmy, lebo je to číslo človeka a jeho počet je 666. " (Zjavenie sv. Jána 13, 16-18)


jan-apostol

Čítať Ďalej

Výroky otcov púšte o posledných časoch

Starci sa pýtali abbu Agathona na abbu Eliáša: “Je to dobrý abba?” Starec im odvetil: “Vzhľadom na svoju generáciu je dobrý.” Oni mu povedali: “A aký je v porovnaní s predošlými?” On im dal túto odpoveď: “Povedal som vám, že vzhľadom na túto generáciu je dobrý, ale v porovnaní s predošlými: v skíte som videl muža, ktorý tak, ako Jozue, Nunov syn, vedel zastaviť slnko na nebesiach.” Pri týchto slovách užasli a vzdali slávu Bohu.

Čítať Ďalej

Ľudstvo posledných časov - úryvok z knihy Pravoslávie a náboženstvo budúcnosti

alt

A. "Pät'desiatnica bez Christa"

Pre pravoslávnych kresťanov sú súčasné "jazyky", podobne ako jazyky popísané v Novom Zákone, tiež "znamením", ale teraz sú znamením nie začiatku Evanjelia spásy všetkých ľudi, ale ich konca. Triezvy pravoslávny krest'an bude iste súhlasiť s apologétmi "charizmatickej" obrody, že toto nové "vyliatie ducha" môže skutočne znamenat', že "koniec vekov je nablízku" (o. Eusébios Stephanou v časopise Logos z apríla 1972, str.3). Ale Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú počúvať bludných duchov a učenie démonov (1 Tim 4, 1). V posledných dňoch uvidíme duchov démonov, ktorí robia znamenia (Zj 16, 14).

Čítať Ďalej