• Úvod
  • VEREJNÁ ZBIERKA - Deťom Donbassu

VEREJNÁ ZBIERKA - Deťom Donbassu

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do verejnej zbierky Deťom Donbassu.

Výťažok verejnej zbierky 2000 EUR bol 10.2.2020 prevedený na účet Svjatogorskej lavre, ktorá sa stará o utečenov a ich deti z Donbassu.

 

Predbežná správa (PDF)Záverečná správa (PDF)

 

Ďakovný list metropolitu Arsenija

dakovny list

 

 

47410857272 17c6a7e941 b

46548600135 49dd8a33d3 b

2. Беженцы в Святогорской Лавре