Modlitby

MODLITBY PRED ČÍTANÍM JEDNÉHO AKAFISTU

Začíname s pravidlom siedmich  poklôn:

  1. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (poklona)
  2. Bože, očisť ma hriešneho a zmiluj sa nado mnou. (poklona)
  3. Keď si ma stvoril, Pane, zmiluj sa nado mnou. (poklona))
  4. Nesmierne som zhrešil, Pane, odpusť mi. (poklona)
  5. Moja suverénna, presvätá Bohorodička, zachráň ma, hriešnika. (poklona)
  6. Ó, Anjel, môj svätý strážca, ochraňuj ma od všetkého zlého. (poklona)
  7. Svätý Apoštol (alebo mučeník alebo meno svätého otca) modli sa za mňa k Bohu. (poklona)   

     Cez modlitby svätých otcov, Pane Isuse Christe, zmiluj sa nad nami. Amen. 

    Sláva Tebe, Bože náš, sláva Tebe.

    Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, Ktorý si všade a všetko napĺňaš, Poklad dobra a Darca života, príď a prebývaj v nás, očisti nás od každej poškvrny a spas, Dobrotivý, naše duše.

    Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

    Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu; i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen.

    Najsvätejšia Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisti nás od našich hriechov. Vládca, odpusť nám naše neprávosti. Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre Tvoje Meno.

    Pane, zmiluj sa. (3x)

    Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu; i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen.

    Otče náš, Ktorý si na nebesiach, posväť sa Meno Tvoje, príď Kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš k bytiu daj nám dnes a odpusť nám naše dlhy, ako i my odpúšťame svojim dlžníkom, a nedovoľ, aby sme padli do pokušenia, ale zbav nás od zlého.

    Pane, zmiluj sa. (12x)

Príďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Príďte, pokloňme sa i padnime pred Christom, Kráľom a naším Bohom.

Príďte, pokloňme sa i padnime pred samotným Christom, Kráľom a naším Bohom.

 

Kajúci 50. žalm

Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa Svojej veľkej milosti! Pre Svoje veľké milosrdenstvo zahlaď moje priestupky! Dokonale ma umy od mojej viny a očisti ma od môjho hriechu! Lebo som si vedomý svojich priestupkov a môj hriech je stále predo mnou. Jedine proti Tebe samému som zhrešil, páchal som, čo je zlé v Tvojich očiach, aby si bol spravodlivý, keď hovoríš, a nestranný, keď súdiš. Hľa, v neprávosti som splodený a v hriechu porodila ma moja matka. Hľa, obľubuješ pravdu, v skrytosti mi daj poznať múdrosť. Pokrop ma yzopom a ja budem čistý, umy ma, a budem belší ako sneh. Daj mi počuť radosť a veselosť, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Odvráť si tvár od mojich hriechov a zmaž všetky moje viny! Srdce čisté stvor vo mne, ó, Bože, a obnov v mojom vnútri ducha pevného. Od Svojej tváre neodvrhni ma a Svojho Svätého Ducha mi neodnímaj! Navráť mi radosť tvojho spasenia a utvrď ma Vládcovským Duchom! Naučím priestupníkov Tvojím cestám, a nečestní sa  k Tebe obrátia. Zbav ma, ó Bože, z krvnej viny, Ty Bože mojej spásy, môj jazyk sa bude radovať Tvojej spravodlivosti. Ó, Bože, otvor moje pery, nech moje ústa zvestujú Tvoju chválu. Ak by si mal záľubu v obeti, dal by som ju ochotne, zápalné obete neprijímaš. Obetou pre Boha je skrúšený duch, skrúšené a pokorné srdce Boh neponíži. Dobre čiň Sionu vo Svojej priazni, nech sa opäť vybudujú múry Jeruzalema! Vtedy si zaľúbiš pravdivé obete, zápaly a celožertvy, vtedy ti pokladú junce na Tvoj oltár.

 

Symbol viery

     Verím v jedného Boha, Otca, Všeudržiavateľa, Stvoriteľa neba a zeme, všetkého viditeľného i neviditeľného.

     I v jedného Pána Isusa Christa, Syna Božieho, jednorodeného, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi. Svetlo zo svetla, Boha pravého z Boha pravého, rodeného, nestvoreného, jednobytného s Otcom, skrze Ktorého všetko povstalo.

Ktorý pre nás ľudí a pre naše spasenie zostúpil z nebies a vtelil sa z Ducha Svätého a Márie Panny a stal sa človekom.

Za Pontského Piláta bol za nás ukrižovaný, trpel a bol pochovaný.

A tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Písiem.

A vstúpil na nebesia a sedí po pravici Otca.

A znovu príde so slávou súdiť živých a mŕtvych a Jeho Kráľovstvu nebude konca.

     I v Ducha Svätého, Pána, Darcu života, Ktorý z Otca vychádza, a Ktorému sa s Otcom i Synom vzdáva tá istá poklona i sláva, Ktorý hovoril skrze prorokov.

V jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev.

Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.

Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

Tags: Akafist, Bez kňaza, Sám doma