Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Modlitba ku sv. Archanjelovi Michalovi, impozantnému Vojvodcovi

Modlitba ku sv. Archanjelovi Michalovi, impozantnému Vojvodcovi

 Pane Bože, veľký bezkonečný Kráľu! Pošli, Hospodine, Archanjela Tvojho Michala na pomoc služobníkom tvojim (mená) ochrániť nás od našich viditeľných i neviditeľných nepriateľov.

Ó, Hospodinov Boží Archanjelu Michalu! Démonov ničiteľu, zakáž všetkým nepriateľom napádať nás, sprav ich ako ovce, i znič ich ako prach pred tvárou vetra.

Ó Hospodinov, veľký Archanjelu Michalu! Archistratilu šesťkrídly, prvý knieža medzi všetkými mocnosťami nebeskými, hlavný vodca nebeských síl, Cherubínov i Serafínov, i všetkých svätých.

Ó, Bohulahodiaci, Archanjelu Michalu! Ochranca nevypovedateľný, buď nám pomocníkom veľkým vo všetkých napadnutiach, nešťastiach, smútkoch, v púšťach i pustatinách, na rázcestiach, riekach i moriach, tichý prístav, zbav nás veľký Archanjelu Michalu, od všetkých prelestí zlých a diabolských, kdekoľvek sme vypočuj nás hriešnych, služobníkov svojich (mená) modliacich sa Teba a prizývajúcich meno tvoje sväté, buď nám rýchlym pomocníkom i vypočuj modlitbu našu.

Ó, veľký Archanjelu Michalu! Zvíťaz nad všetkými mojimi nepriateľmi napádajúcich ma, silou čestného, život-tvoriaceho, nebeského Kríža Hospodinovho, modlitbami Presvätej Bohorodičky, svätých Anjelov, i svätých Apoštolov, svätého proroka Božieho Eliáša, svätiteľa Nikolaja, arcibiskupa Myr Likijského divotvorca, svätého Andreja jurodivého, svätých veľkomučeníkov Nikitu i Jervstatija... (môžeš pridať ďalších svojich obľúbených svätých), prepodobných otcov našich, i svätých biskupov, i mučeníkov a všetkých svätých nebeských síl.

Amen.

 

Svaty Archanjel Michal