Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Modlitba za nekrstených a samovrahov ku svätému mučeníkovi Uarovi

Modlitba za nekrstených a samovrahov ku svätému mučeníkovi Uarovi

Ó, svätý mučeník Uar, podieľajúci sa na večnej blahodati, horlivosťou po Vládcovi Christovi zapálený, Nebeského Kráľa pred mučiteľom si vyznal, a teraz ťa Cirkev vyznáva ako presláveného slávou Nebeskou od Pána Christa, Ktorý ti daroval blahodať veľkej odvahy k Nemu.

Teraz stojíš pred Ním s Anjelmi na nebesiach, radujúc sa v najvyšších, i vidiac jasno Svätú Trojicu, i svetlom Nekonečného Lesku sa potešuješ: spomeň si na trápenie našich blízkych, zomretých v zle, príjmy naše prosby, ako si aj Kleopatrin neverný rod modlitbami tvojimi od večných múk oslobodil, tak si spomeň na tých protibožných pochovaných, ktorí zomreli nepokrstení (mená), prosím, aby si Ho požiadať o zbavenie ich od večnej tmy, nech všetci jednými ústami a jedným srdcom chválime Premilosrdného Tvorcu naveky vekov. Amen.

 

Svaty mucenik Uar 2 

 

Dodatok osobnej modlitby

Hľadaj, Pane, stratenú dušu (meno): ak je to možné, zmiluj sa! Tvoje súdy sú neprehliadateľné. Nedávaj mi túto moju modlitbu za hriech. Ale nech sa stane Tvoja Svätá vôľa.