Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Modlitby k svätému ctihodnému Justínovi Popovičovi

Modlitby k svätému ctihodnému Justínovi Popovičovi

Tropár, hl.8.

Sladkosť Pravoslávia, nektár premúdrosti,

vylieval si ako bohatstvo do sŕdc verných, otče ctihodný.

Svojim životom a učením si ukázal,

že si živou knihou Ducha.

Justín v Bohu múdry, pros Slovo – Christa Boha,

aby oslovil tých, ktorí Ťa uctievajú.

Kondak, hlas 8.

Svoj bohoľudský život si učinil cnostným,

mierou všetkého bol pre Teba Syn Boží.

Skrze Neho si dosiahol výšin bohoslovia

a teraz sa z neho vo večnosti tešíš.

Daruj cez svoje sväté modlitby Blahodať tým,

ktorí Ťa s vierou vzývajú: Raduj sa, bohonosný otče!

 

Svaty Justin Popovic drevo

 

Modlitby sú preložené s pomocou Božou na základe prekladov sv. novomučeníka Gorazda II.