Modlitby

Modlitby k svätému Jánovi Milostivému

Modlitby k svätému Jánovi Milostivému

(25. November)

 

Tropár, hlas 8.

V trpezlivosti Tvojej získal si mzdu svoju, otče ctihodný, v modlitbách nepoľavujúc, biednych milujúci i ostatným pravú cestu zjavujúci. Modli sa ku Christu Bohu, svätiteľu Ján blažený, aby spasil duše naše.

Kondak, hlas 2.

Bohatstvo Tvoje rozdal si úbohým a bohatstvo nebeské teraz si prijal, Ján všemúdry, všetci Ťa radostne chválime, oslavujúc sviatok Tvoj, pomocník tých, ktorí prijali meno Tvoje.

 

Svaty Jan Milostivy 3

 

Modlitby a bohoslužobné postupy sú preložené na základe tvorby sv. novomučeníka Gorazda II. našim bratom Lukášom s požehnaním milovaného, nedávno zosnulého starca Chrysostoma, igumena monastiera sv. Nikodéma Svätohorca v Grécku.