Modlitby

Sv. Nikolaj Velimirovič: Modlitba za nepriateľov

Pane Isusu Christe,

Ktorý si nám prikázal milovať našich nepriateľov,

a tých, ktorí nás hanobia a zraňujú,

  modliť sa za nich, odpustiť im;

Ktorý si sa Sám modlil za svojich nepriateľov,

Ktorý si bol ukrižovaný:

daj nám, modlíme sa,

ducha kresťanského zmierenia a pokory,

takže môžeme zo srdca odpustiť každé zranenie,

a zmieriť sa s našimi nepriateľmi.

Udeľ nám s kresťanskou túžbou

a skutočnou láskou k nášmu blížnemu

prekonať zlomyseľnosť a previnenia ľudí.

Ďalej Ťa naliehavo prosíme, ó, Pane,

udeľ naším nepriateľom pravý pokoj a odpustenie hriechov;

nedaj, aby opustili tento svet bez pravej viery a úprimnej premeny.

A pomôž nám odplácať sa za zlo dobrom,

a aby sme zostali v bezpečí pred pokušením diabla zo všetkých nebezpečenstiev, ktoré nás ohrozujú,

vo forme viditeľných a neviditeľných nepriateľov.

Amen.

Saint Nikolaj Velimirovic