Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Modlitba svätého Gabriela Urgebadze, blázna pre Christa

Modlitba svätého Gabriela Urgebadze, blázna pre Christa

Pane, prosím Ťa, vypočuj nás z nebies, vzhliadni na nás, daj nám Svoju milosť, prepusti nás v pokoji, aby sme kráčali po Tvojej ceste, plnili Tvoje prikázania a zriekli sa zla. Nauč nás, Pane, modliť sa pred Tebou a napĺňať Tvoj svätý zákon, aby sa tak stalo naše srdce oddané Tebe, a aby sme všetci žili podľa zákona Tvojho svätého.