Články a knihy

  • Úvod
  • Články a knihy
  • Otec Varnava: o blahodati Svätého Ducha a vzťahu kresťana k Bohu a ostatným ľuďom

Otec Varnava: o blahodati Svätého Ducha a vzťahu kresťana k Bohu a ostatným ľuďom

Keď svätý Serafim Sarovský hovorí, že cieľom kresťanského života je získanie Svätého Ducha, vyjadruje tým hlas svedomia Cirkvi. A práve svätý sa stáva účastníkom darov a blahodati Svätého Ducha. Navyše, Christos sa nám dáva poznať iba vo Svätom Duchu. Preto je zmyslom nášho života pritiahnuť blahodať Svätého Ducha, osvietenie Svätým Duchom.

Spôsob, ako to urobiť, je otvoriť svoje srdcia Pánovi, byť otvorení Svätému Duchu.

Človek, ktorý je vnímavý k dielu Svätého Ducha, je pokorný.

Kto je pokorný? Ten, kto je tichý.

Kto je tichý muž? Je to ten, kto vôbec nepočúva svoje myšlienky, ale svoje srdce má nasmerované len na osobu Christa. A nikde inde!

Nedôveruje svojim myšlienkam ani vlastnému chápaniu. Myšlienky sa vás môžu zmocniť a zničiť.

Ten, kto si myslí, že dokáže ovládať svoje myšlienky, sa hlboko mýli. Myšlienky lietajú, kam chcú, privádzajú nás do šialenstva.

Aby sme dali miesto blahodati, musíme byť pokorní, ticho, nepočuť žiadne myšlienky, nedôverovať vôbec žiadnym myšlienkam, ale iba naplniť svoje srdcia Isusovou modlitbou, naplniť svoje srdcia Božím slovom. A týmto spôsobom pritiahneme Svätého Ducha.

Najväčším darom Svätého Ducha je Cirkev. V Cirkvi pôsobí Svätý Duch.

Možno sme chorí členovia, sme hriešnici, sme stratení. Možno sa svet na nás potkne, ale Cirkev je svätá, pretože má za hlavu Christa a pôsobí v nej Svätý Duch. Cirkev je prameň, z ktorého prijímame Život, prijímame Živú Vodu. Od Cirkvi berieme všetky dary, ktoré napĺňajú našu bytosť.

Kde inde sa môžeme nasýtiť Christovým Telom a Krvou? Len v Jeho Cirkvi to prijímame.

Čo môže byť väčšie ako toto?

Úspechy a úspechy sveta?

Čo je to všetko? Veci podliehajúce smrti.

Prežívame túto slávu, túto česť: držať Christa vo svojich rukách, byť s Ním zjednotení. Ako sa to robí? Len z blahodati Svätého Ducha.

Ako sa nám to darí robiť v Cirkvi? Spoveďou sa očisťujeme od hriechov, bremien, pocitov viny. Máme hriechy a povieme si, že sa ideme s niekým porozprávať, aby sme si trochu uľavili. To sa vo svete stáva, len si trochu uľavíme.

V Cirkvi sa očistíš, oslobodíš a staneš sa novým človekom. Ako sa to stane? Cez Otcovu „zručnosť“? Ako? Magicky?

Len skrze Svätého Ducha pôsobiaceho s našou slobodou, skrze blahodať Svätého Ducha.

Čo môžeme povedať?!

Svätý Duch je všetko! Je to náš dych, je to náš život!

 

Vzkriesenie

 

Ako sa ľudia ženia? Pretože sa rozhodnú vziať.

Ako sa stanú jedným? Skrze Svätého Ducha!

Všetko robí Svätý Duch, celé dielo Cirkvi. A my sme obmedzili Jeho prácu, pretože veríme v našu silu, v naše myšlienky, v našu hodnotu. Ale toto neexistuje bez Svätého Ducha.

A ako Boh všetko nariadil?

Povedal nám, aby sme sa k Nemu priblížili, ale nie sami, spolu.

A kto prináša ten spoločný rámec a jednotu? Len Svätý Duch, ako povedal Pán: "Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi."

Kto to robí? Svätý Duch!

A Cirkev dnes najviac škandalizuje svet. Nie preto, že má moc, nemá svetskú moc. Nie preto, že by sme boli bez hriechu, možno sme horší ako svet.

Ale prečo? Pretože nám ponúka spôsob života, ktorý sa potáca.

Ktorý? Stať sa jedným!

Môj život nie je len môj, je aj tvoj. Tvoj život nie je len tvoj, je to aj môj život! Je to náš život a k nemu nás inšpiruje Svätý Duch.

Ten individualizmus, ten súkromný priestor, tá izolácia voči môjmu ja, mojim právam a tebe byť „iným“, možná hrozba a nebezpečenstvo.

Toto je svetské myslenie. CHristos ho prišiel zničiť tým, že prelomil jednotlivé bariéry a povedal nám: „Žijem pre teba! Kvôli tebe som prišiel na svet. Svoje telo som dal za vás: ‚Vezmite, jedzte!‘“ Aby nás naučil tomuto spôsobu života, tomuto vzťahu k životu, takémuto spôsobu života v Cirkvi.

Čo hovoria ľudia? Poviem príklad: vydajú sa a predstavujú si, že budú mať romantickú svadbu v malom chráme, kde budú len oni a krstní rodičia.

Je to svadba?

Naša svadba je každého vecou. A ožením sa s jednou osobou, aby som sa naučil milovať všetkých.

Nielen ty, svetlo mojich očí! Toto je smrť. Je to peklo z každého uhla pohľadu, ak sa náš život nestane otvorením!

A ako sa to stane? Len ak prijmeme naplnenie Svätým Duchom!

Ako dostaneme výplň? Iba ak prelomíme jednotlivé hranice a povieme Pánovi: "Nemám žiadne myšlienky, nerobím si žiadne plány, som stratený a v Tvojich rukách."

Keď prelomíme tieto hranice svojej vlastnej spravodlivosti a zúčtovania a necháme sa v Božích rukách, uvidíme, že v prvom rade je On otvorením. A potom ani my nebudeme môcť byť inak.

Preto neexistuje dobrý kresťan, ktorý by bol uzavretý, človek hodný nariekania, izolovaný, uzavretý v okovách svojej vlastnej spravodlivosti.

Boží muž je otvorený človek! Ak nie je, nemožno ho nazývať kresťanom.

A to nie je psychologická vec, je to duchovná vec.

Keď sa cítime stratení a vidíme, že sa nás Boh dotýka, keď vidíme, že nás rovnako miluje, prekračujeme hranice našej spravodlivosti a našich pravidiel morálky. A potom, aké limity dáme ostatným?

Budeme žiť len jedným spôsobom: lásku prijímame od Boha a dávame ju ľuďom. Len tak budeme žiť! Takto nás inšpiruje Svätý Duch!

Pre modlitby našich svätých otcov, Pane Isuse Christe, Bože náš, zmiluj sa nad nami a zachráň nás!

 

https://youtu.be/5Ba3Pks39oY