Články a knihy

Svätý starec Philotheos Zervakos: kalendár nezachraňuje, ale pokánie áno

V dedine Parthenios žil mladý muž, ktorého niektorí staro-kalendáristi presviedčali, aby nechodil do chrámu, nechodil na spoveď, a neprijímal sväté Tajiny, keďže by bol prekliaty, pretože Liturgia alebo Tajiny sa nemôžu vykonávať podľa nového kalendára. Všetci, ktorí chodia do Cirkvi, (a) sú novo-kalendáristi, ak sa spovedajú, ak chodia (aj) na Prijímanie, aj tak všetci sú prekliati.

Vystrašený mladík sa vzdialil od Cirkvi a od svätého Prijímania a nešťastnému sa stalo to, čo povedal svätý Cyril o tých, ktorí sa vzďaľujú od Cirkvi a svätých Tajín, že sa stávajú nepriateľmi Boha a priateľmi diabla. Súcitný Boh ho však nenechal zahynúť, pretože bol naivne oklamaný staro-kalendáristami, takže keď ochorel a blížil sa k smrti, jedného dňa do jeho izby vstúpil zástup démonov a títo objímajúc ho mu povedali: „Prišli sme si ťa vziať, si náš." V prítomnosti a pri pohľade na odporných démonov sa mladík zľakol a nahlas kričal: „Pomoc! Pomoc! Pošlite preč týchto čiernych, ktorí ma prišli vziať“. Vystrašení rodičia a susedia prišli a pýtali sa ho, čo sa stalo... Kričal však ešte hlasnejšie. „Vyhoďte týchto čiernych, čo ma prišli odviesť (preč).“ Rodičia a tí, čo k nemu pribehli, nikoho nevideli a snažili sa ho utešiť, no on sa naďalej triasol, plakal a kričal, aby ich vyhodili.

Keď videl, že mu vôbec nevedia pomôcť, povedal to rodičom. „Priveďte mi otca Filothea, aby ma vyspovedal“, ale pretože mu povedali, že je preč, povedal im „Priveďte mi otca Manoliho“. Povedali mu: "Je to novo-kalendárnik a ty si nikdy nechodil do chrámu (ku nemu), pretože bol novo-kalendárnik, a ani si ho nepozdravil, ako ho teda teraz hľadáš?" "Mýlil som sa, mýlil som sa; priveď ho, aby som sa vyspovedal." Zavolali ho, prišiel otec (Manoli) a on sa vyspovedal. Keď však prišiel kňaz dovnútra, démoni vyšli von a stáli pri dverách. Potom ako kňaz prečítal modlitbu pokánia (odpustenia hriechov), čierni a neslušní (škaredo nadávajúci)  démoni odišli s plačom, zatiaľ čo niektorí krásni mladíci (Anjeli), veľmi dobre vyzerajúci, ho objali a povedali mu: "Pretože si sa vyspovedal, si čistý, prišli sme ti pomôcť."

Mladík prestal plakať a báť sa, (a) s výkrikmi vďaky, (a) s veselou a radostnou tvárou pozval svojich rodičov a susedov, aby sa prišli pozrieť na jas a krásu týchto mladíkov (Anjelov), ale keďže (pozvaní hostia) boli nehodní, nemohli ich vidieť. O tri dni neskôr povedal svojim rodičom: "Zavolajte otca Manoliho zajtra o 9:00 hod., aby mi prišiel dať sväté Prijímanie, pretože mladíci, ktorí mi robia spoločnosť, mi oznámili, že ma vezmú so sebou. Tak sa stalo a on odišiel (zosnul) šťastný a v dobrej nádeji hore do (nebeského) Jeruzalema.

 

„Nepublikované listy o otázke kalendára“ od svätého archimandritu Philotheosa Zervakosa.

https://www.impantokratoros.gr/6EFD9747.en.aspx

Saint Philotheos Zervakos