Články a knihy

Svätý Nikolaj Velimirovič: O Bohom stvorenej nerovnosti

Boh vytvára nerovnosť; muži na to šomrú. Sú ľudia múdrejší ako Boh? Keď Boh vytvára nerovnosť, znamená to, že nerovnosť je múdrejšia a lepšia ako rovnosť. Boh vytvára nerovnosť pre dobro človeka, ale ľudia nevidia dobro vo svojej nerovnosti. Boh vytvára nerovnosť kvôli kráse nerovnosti, ale ľudia v nej nevidia žiadnu krásu. Boh vytvára nerovnosť z lásky, ktorá je nerovnosťou vzbudzovaná a udržiavaná, ale človek v nej lásku nevidí.

Toto je primitívna ľudská vzbura slepoty proti vnímaniu, hlúposti proti múdrosti, zla proti dobru, škaredosti proti kráse, zloby proti láske. Eva a Adam sa dali do Satanovej moci, aby sa stali rovnými Bohu. Kain zabil svojho brata Ábela, pretože ich obete neboli v Božích očiach rovnako spravodlivé. Odvtedy až doteraz viedli hriešni ľudia vojnu proti nerovnosti. Predtým však Boh vytvoril nerovnosť a tá je stále s nami. Predtým hovoríme, pretože Boh stvoril Anjelov nerovných.

Božou túžbou je, aby si ľudia boli nerovní vo všetkých vonkajších veciach: v bohatstve, moci, postavení, vzdelaní, postavení atď., ale v tomto neodporúča žiadnu súťaživosť. Neseď v najvyššej miestnosti, prikázal Pán Isus (Lukáš 14, 8). Boh si želá, aby ľudia súťažili v rozmnožovaní vnútorných cností: viera, dobrota, láska, láska, krotkosť a miernosť, pokora a poslušnosť. Boh dal vnútorné aj vonkajšie dary, hoci vonkajšie dary považuje za nižšie a menej dôležité ako tie vnútorné. Dal vonkajšie dary pre potešenie zvierat i ľudí, ale bohatú pokladnicu vnútorných, duchovných darov rozptýlil iba v ľudských dušiach. Boh dal ľuďom niečo viac ako zvieratám, a preto hľadá (rozumej - očakáva) viac od ľudí ako od zvierat. Toto ‚extra‘, ktoré dal, spočíva v duchovných daroch...

 

Svaty Nikolaj Velimirovic 2 small