Články a knihy

Metropolita Nefytos z Morphou: Svätý Paisij a svätý Izák Sýrsky

Saint Paisios and Saint Isaac the Syrian

(Prepis kázne od metropolitu Neofyta z Morphou s názvom „Svätý Paisij a svätý Izák Sýrsky“)

Spolu so svätým Neofytom, ktorý je nám známy aj vďaka mnohým zázrakom, ktoré robí, tak mnohé oslavy v každom cyperskom chráme a jeho sväté ikony existujú všade. Dnes chcem v tvojej láske predstaviť svätca, ktorého pomenoval veľký moderný svätý Paisij ako „najviac ukrivdený Svätec Cirkvi“. Hovorím o ešte staršom Svätom našej Cirkvi, Svätcovi, askétovi zo Sýrie, tak aj je jeho meno – sv. Izák Sýrsky, ktorý žil počas 7. storočia v oblasti Mezopotámie. Žil a praktizoval tam askézu a nechal nás, ako som povedal a napísal v knihe: „Doktorát (ak je použitie tohto výrazu povolené) asketického štátu každého bojujúceho ortodoxného (pravoslávneho) kresťana“. Nie je nič lepšie, čo by som odporučil niekoho čítať, bez ohľadu na to, či je v asketickom živote amatérom, alebo priemerným, alebo v stave osvietenia, než sú spisy svätého Izáka Sýrskeho.

Svätý Paisij, ktorý si ho vážil, nám a mnohým, ktorí ho navštívili, hovorieval, že: „Hodnota knihy „Askéti“ od sv. Izáka Sýrskeho sa rovná hodnote desiatich knižníc plných patristických kníh“. Táto kniha bola napísaná v sýrskom jazyku počas 9. storočia. Dvaja mnísi z monastiera svätého Sávu Posväteného v Palestíne, ktorí si boli dobre vyučení v sýrčine a gréčtine, preložili túto knihu do gréčtiny. Odvtedy už (táto kniha) nikdy neprestala byť preložená do ďalších jazykov sveta, dokonca bola preložená aj do japončiny...

 

Viac v najnovšom čísle Svetla Pravoslávia č. 61: https://www.pravoslavie.sk/subory/Svetlo%2061.pdf