Články a knihy

  • Úvod
  • Články a knihy
  • Metropolita Neophytos rozpráva neuveriteľný dialóg medzi starcom Eumeniosom (Saridakisom) a Bohom

Metropolita Neophytos rozpráva neuveriteľný dialóg medzi starcom Eumeniosom (Saridakisom) a Bohom

Metropolita Neophytos: Starec Eumenios (Saridakis) mi raz rozpovedal nasledujúce:

Modlil som sa a povedal som nášmu Christovi „Môj Pane, Isuse Christe, chcem, aby si zachránil všetkých ortodoxných – pravoslávnych kresťanov." A Boh bol rád.

Keď som videl, že je rád, povedal som Mu: „Pane, prečo nezachrániš všetkých ľudí iných kresťanských vierovyznaní? Katolíci, protestanti, všetci, ktorí veria v Tvoje meno ale ich náboženstvá majú problémy (obsahujú vieroučné bludy)." "Prečo ich všetkých nezachrániš?" A Boh bol rád.

Potom som povedal: „Isuse môj, čo budeme robiť s moslimami? Číňania, obyvatelia Afriky, tí, ktorí Ťa nepoznajú alebo v Teba neveria... Prečo ich nezachrániš aj ty môj Christe... Prosím, zachráň aj ich, ľudí rôznych náboženstiev...“ A Boh bol rád.

Nabral som odvahu a povedal som Mu: „Keďže si taký rád, že sa takto modlím, Christe môj, zachráň všetkých ľudí. Starovekí modloslužobníci a [všetci ľudia] od Adama až doteraz všetkých ľudí, ktorých si stvoril na zemi Všetkých, prosím, môj Christe, zachráň ich!" A Boh bol neporovnateľne šťastný.

Potom som nabral ešte viac odvahy a povedal som Mu: „Keď si taký rád, prečo nezachrániš Judáša...? a prečo nezachrániš diabla, aby sme si všetci mohli oddýchnuť, aby si mohol oddýchnuť, kto je mučený jeho zlými skutkami...“ A Boh bol smutný...

Metropolita Neophytos: "Bol smutný?"

 

metropolita Neophytos

 

"Áno, Boh bol zarmútený..."

Metropolita Neophytos: "Prečo bol smutný?"

Pre Judáša a pre diabla pretože všetci predchádzajúci ľudia, o ktorých som Ho prosil mali kúsok vôle byť spasení a spoznať Christa a milovať Ho. Ale Judáš a diabol nemajú ani štipku [takejto] vôle. A je tu jedna vec, ktorú Boh nemôže urobiť: Nemôže porušiť nikoho vôľu!"

Metropolita Neophytos: Toto je jedna z najšokujúcejších vecí, aké som kedy od muža Božieho v celom svojom živote počul.“

 

metropolita Neophytos 2

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3gPfsmY0oYo