Články a knihy

Cena „novej“ autokefálie

V tomto čase Ukrajinská Pravoslávna Cirkev prežíva dni veľkého pokušenia a nátlaku zo strany vlády. Dnešná vláda Ukrajiny prekročila všetky možné hranice.

Zneužívajú city veriacich na svoje politické ciele. Siahajú na samotnú suť ukrajinského Pravoslávia, aby rozbili na Ukrajine už aj bez toho citlivý náboženský mier. Všetky sľuby Prezidenta o tom, že sa nesiahne na majetok a nehnuteľností Kanonickej Pravoslávnej Cirkvi sa ukázali nepravdou.

Pretože tieto metódy nátlaku na kňazov Ukrajinskej Pravoslávnej Cirkvi nemôžu byť rešpektované v žiadnej slušnej spoločnosti. Po celej Ukrajine polícia vypočúva biskupov a kňazov Ukrajinskej Pravoslávnej Cirkvi na „besedách“, v oblastiach deti masovo zhromažďujú na krst „kňazmi!“ Ukrajinskej Pravoslávnej Cirkvi Kyjevského Patriarchátu, predsedovia miestnych administrácií nútia miestnych obyvateľov písať listy miestnym biskupom, aby ich prinútili zúčastniť sa zjednocovacieho soboru a pod chrámami Ukrajinskej Pravoslávnej Cirkvi vystrájajú zaplatení radikáli bez Boha v srdci. A nakoniec Ministerstvo justícií Ukrajiny zrušilo registráciu práva používania na komplex Sväto-Uspenskej Počajevskej Lavry z dôvodu akože narušenia zákonov.

Máme všetky dôvody na to, aby sme si mysleli, že vláda má zámer vziať Ukrajinskej Pravoslávnej Cirkvi Počajevskú Lavru, aby ju na to mohli odovzdať rozkolníkom. Pýtame sa: Kto je na rade? – Kyjevo-Pečerská Lavra? Naše monastiere a chrámy po celej Ukrajine? Správa sa takto skutočný Prezident mnohonárodnej a mnohoreligióznej krajiny? Pravoslávna cirkev si dobre pamätá roky „červeného teroru“, keď sa zbavili desiatok tisíc kňazov, veriacich a chrámy a monastiery boli zničené a opustené. Nie práve toho sa zachcelo našej vláde, ktorá sama odsúdila zverstvá boľševikov? Takúto cenu má autokefálna cirkev? Cena krvi, trápení a nenávistí.

Vyzývame vládu našej Ukrajiny a osobne Prezidenta Porošenka okamžite zastaviť nátlak na Kanonickú Pravoslávnu Cirkev a zastaviť podporu náboženskej vojny. Nemiešajte sa do vecí Cirkvi. Pretože Bohu – Božie, a cézarovi – cézarove.

S vrúcnou modlitbou za mier a jednotu, Bratstvo Sväto-Uspenskej Počajevskej Lavry.

 

Zdroj: pochaev.org.ua (Oficiálna webstránka Sväto-Uspenskej Počajevskej Lavry)

Preklad: Mgr. Jakub Surmik