Články a knihy

Mária Kubánková - Ako Slováci dostali Slovensko

Mária Kubánková - Ako Slováci dostali Slovensko


Ako Slováci dostali Slovensko: Za onoho času, keď už po potope sveta pribudlo na Zemi veľa ľudí a začali sa šarvátky o územia, rozhodol sa Pán Boh, že podelí národom Zem, aby si vytvorili štáty. Dal to rozhlásiť po svete a v určený deň sa pred ním zhromaždili zástupcovia všetkých národov, a každý si pýtal čo najväčší kus zeme, a každý zo zástupcov veľkých národov kričal, prečo a začo si zaslúžia čo najviac...

Pán Boh postupne rozdelil všetko, a keď odišiel aj posledný nespokojenec, unavený si sadol a... zrazu uvidel celkom vzadu stáť Slováka... Urastený mládenec len ticho stál so sklonenou hlavou, žmolil v ruke klobúk, a kým dostal zo seba slovo, Pán Boh sa ho prekvapene spýtal: "A ty čo tam vzadu tak ticho? Prečo si prišiel posledný, veď už som všetko podelil, čo ti teraz dám?"

Slovák len ticho odpovedal: "Viete Pane Bože, všetci ma odstrkovali, tlačili sa dopredu, aby sa im ušlo čo najviac... "

Poklonil sa a otočil na odchod ..."Počkaj, veďže neutekaj!" zavolá Pán Boh na mládenca, "Pre svoju potechu, a aby som mal kde oddychovať, nechal som si najkrajší kúsok v srdci Európy... nie je veľký, ale darujem ho práve Slovákom. Starajte sa a opatrujte mi tento klenot, a ja budem chrániť váš národ" dopovedal Pán Boh, a tak Slováci dostali svoju vlasť.

www.chelemendik.sk