Abeceda kresťana

O Chasánovi a o Poslednom Súde pre nepokrstených dobrých ľudí

Na priamu otázku, či budú spasení tí, ktorí nie sú pokrstení, odpovedal igumen monastiera sv. Nikodéma takto: Raz som navštívil jaskyne pustovníkov na Svätej Hore Atos a stretol sa tam s jedným askétom, s ktorým som si sadol, aby som sa ho opýtal na niektoré veci. Okrem iného aj na to, či budú spasení tí, ktorí nie sú pokrstení. On mi odpovedal: "Poviem ti, dieťa moje, čo sa raz stalo v Malej Ázii.

Žil tam akýsi Turek, ktorý veľmi miloval kresťanov. Nesmierne pomohol cirkvi. Tiež jeden monastier pomáhal postaviť. Kde sa vyskytol niekto chudobný, tam bežal, aby mu pomohol. Avšak, hoci to bol veľmi dobrý človek – lepší ako mnohí kresťania – nebol pokrstený a neodhodlal sa ku krstu. Stále to odkladal na neskôr. Raz však zomrel. A umrel bez toho aby sa stihol nechať pokrstiť. Igumen monastiera, ktorý tento Turek pomáhal postaviť tým bol bol veľmi zarmútený. Trápil sa, pretože tento človek odišiel zo života skôr, než bol pokrstený. Veď tento človek (volal sa Chasán) bol tak dobrý! Preto bol igumen veľmi smutný; jedného dňa však k nemu prišiel Anjel a hovorí mu: "Chceš sa pozrieť, kde sa nachádza Chasán?" "Áno," odvetil igumen. Anjel ho teda vzal a spoločne stúpali, stúpali stále nahor... až dorazili k prenádhernému chrámu. Vnútri všetko žiarilo. Odvšadiaľ bolo počuť spevy... Igumen bol tým veľmi udivený. Akonáhle vstúpil do tohto prekrásneho chrámu, tak na Chasána zabudol... Zabudol na všetko. Nechcel odtiaľ odísť. Po nejakej dobe však k nemu pristúpil Anjel a hovorí mu: "Nuž, ideme." Potom, čo odišli, opýtal sa ho Anjel: "Videl si Chasána?" Vtedy si na neho igumen spomenul a povedal: "Nie, nevidel som ho!" "Nevidel si ho?" pýta sa Anjel. "Nie, nevidel," opäť odpovedal igumen. "Vrátime sa teda späť, aby si ho uvidel," povedal Anjel. Keď sa vrátili, uvideli toto: tam pred chrámom, na schodoch, naproti svetlu, bol slepý pes, ktorý sedel a vypadal, akoby sa zohrieval na slnku. A vtedy povedal Anjel igumenovi: "To je Chasánova duša. Nechápe, kde je, nič nevidí, nič nepočuje, – no nie je v pekelnom ohni!" uzavrel Anjel. "Rovnaké to je," povedal na záver svojho rozprávania askéta, "aj s dušami heretikov, ktorí sú dobrí ľudia. Nejdú ani do ohňa pekla, avšak ani do útechy raja."

www.ambon.or.cz

 

Úryvok z vízie svätého Nifona Konštantinopolského o Poslednom Súde

...Potom prišiel veľký dav ľudí, ktorí nepoznali Isusa Christa, ale napriek tomu zachovávali Jeho zákon, počúvali Svätého Ducha a ich dobré svedomie. Mnohí z nich žiarili vo svojej nevinnosti a čistote tak jasne ako slnko, a Pán im dal raj a krásne svetlé koruny s ružami a ľaliami. Ale títo ľudia boli slepí, pretože neboli posvätení pri svätom Krste. Pretože v duchu je Krst svetlom a očami duše. Nemohli vôbec vidieť Božiu veľkosť. To je preto, lebo každý, kto nie je pokrstený, nemôže vidieť nič, aj keď sa dostane do neba...

 

Svaty Nifon Konstantinopolsky 2