Abeceda kresťana

Svätý Porfýrios: Staň sa básnikom pre Christa!

Kto sa chce stať kresťanom, musí sa najskôr stať básnikom.

Svaty Porfyrios

V tom to (presne) je! Musíte trpieť. Musíte milovať a trpieť – trpieť za toho, ktorého milujete. Láska vyvíja úsilie pre milovaného človeka. Beží celú noc; zostáva hore (bdie); má škvrny od krvi na nohách, aby sa stretla so svojím milovaným. Robí obete a ignoruje všetky prekážky, hrozby a ťažkosti kvôli milovanej osobe. Láska ku Christovi je niečo ešte vyššie, nekonečne vyššie.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKypZHtX0AA0th7 St. Porfyrios

A keď povieme ‘láska’, nemáme na mysli cnosti, ktoré získame, ale srdce, ktoré je preniknuté láskou ku Christovi a blížnym. Musíme otočiť všetko týmto smerom. Vidíme matku s dieťaťom v náručí ako sa ohýba, aby dala dieťaťu pusu, ako jej srdce preteká emóciami? Všimli sme si, ako sa jej tvár rozsvieti, keď drží svojho malého anjela? Tieto veci neuniknú osobe s láskou k Bohu. On ich vidí, je nimi ohromený a hovorí: „Keby som mal len takéto emócie voči môjmu Bohu, voči mojej Svätej Pani a našim svätým!“ Pozri, (práve) takto musíme milovať Christa, nášho Boha. Prajete si to, chcete to, a s Božou blahodaťou to získate.“

Tags: básnik pre Christa