Abeceda kresťana

Sv. Jozef Hesychasta: O pravej modlitbe

Dosť sa unavíš než pochopíš, že modlitba bez pozornosti a bdelosti je strata času, práca bez mzdy.

Svaty Jozef Hesychasta

Je nevyhnutné, aby si ku všetkým zmyslom (podnetom) zvnútra i zvonka postavil bdelého strážcu – pozornosť (bdelosť). Ak niet pozornosti, myseľ aj duševné sily sa rozptyľujú márnymi a obyčajnými vecami ako bezcenná voda, ktorá sa rozlieva po uliciach. Nikto nikdy nenašiel (pravú) modlitbu bez pozornosti a umenia triezvej (jasnej) mysle. Nikto nikdy nebol urobený hodným, aby sa vzniesol nahor (na nebesia) bez toho, aby najprv pohrdol spodným (pozemským). Často sa modlíš, ale tvoja myseľ blúdi sem a tam ako sa jej páči a ako je zvyknutá. Preto je potrebné veľké úsilie, aby sa odtiaľ vrátila a uprela pozornosť na slová modlitby.

 

Svätý starec Jozef Hesychasta, List štvrtý

Tags: modlitba, Jozef Hesychast, Jozef Hesychasta