Abeceda kresťana

Duchovný otec Teofil Paraian: Boh sa na nás usmieva

Boh sa na nás usmieva. Prečo sa Boh na nás usmieva? Usmieva sa na nás, pretože On nás miluje. Pretože nás miluje On nemôže robiť nič, len sa na nás usmievať... On nás miluje a On sa na nás usmieva. Náš Boh je Boh milosti a súcitu. Prečo by sme my nemali zdôrazňovať tento aspekt (oveľa) viac? Naši veriaci často myslia o Bohu ako o teroristovi, očakávajú potrestanie, očakávajú Jeho hnev, Jeho zlosť... Ale to nie je pravda. Boh je náš Otec, a náš Otec nám nemôže ublížiť. Náš Otec prichádza ku nám a prikrýva nás...

Father Teofil 1

[Otec márnotratného syna] Jeho otcovské srdce ho nútilo utekať ku vracajúcemu sa synovi. A toto je ako by sme my mali myslieť o našom Nebeskom Otcovi. A potom sa celý náš duchovný život zmení. Náš duchovný život je vylievanie našich myšlienok, vďačnosti, a ak sa na nás Boh usmieva, tak my by sme sa mali usmievať na Neho. To znamená, že keď my stojíme pred našim Bohom, tak by sme mali mať úsmev na našich perách. A prečo by sme sa mali usmievať na Boha? Viete prečo? Pretože Boh sa na nás smeje, a Boh nám preukazuje úctu tým, že ku nám hovorí. On ku nás hovorí skrze Evanjelium ako keby sme my boli na tom mieste, kde náš Pán Isus Christos kázal. Každý jeden z nás sa môže stať Božím úsmevom pre ľudí okolo nás. A to je ako by sme my všetci aj mali byť: ľudia, ktorí prinášajú radosť okolo seba, a ktorí robia každého šťastným.

Father Teofil 2    

Tags: Boh, úsmev