Abeceda kresťana

Cirkevná tradícia o znamení Kríža

alt

Ak na sebe zobrazujes Kríž s veľkou vierou, nedokáže se ku tebe priblížiť ani jeden z nečistých duchov, protože vidia ten meč, ktorý im zasadil smrteľnú ranu.


sv. Ján Zlatoústý (5. storočie)


Keď na sebe urobíš znamenie kríža, spomeň si na všetku moc kríža, na celé dielo našej spásy, a uhasíš tým svoj hnev a všetky ostatné vášne.

sv. Gregor Teológ


Sv. Juliána chceli nepriatelia zabiť. Podplatili teda jeho sluhu, aby mu pridal jed do nápoja. Sv. Julián sa vďaka Božiemu zjaveniu o ich zlom úmysle dozvedel, pozval ich ku sebe domov, a keď vzal kalich s otráveným nápojom povedal: "Keď chcete jedom zabiť úbohého Juliána; tak teda ja pred vami tento kalich vypijem." Trikrát požehnal kalich znamením kríža a vypijúc ho sa mu nič nestalo. Keď to účastníci sprisahania videli, tak oľutovali svoj čin a poprosiac svätého muža o odpustenie im on odpustil.


Když sv. mučeník Hermus vyšiel nezranený z rozpálenrj pece, do ktorej ho mučitelia hodili, tak nechal miestodržiteľ zavolat čarodejníka a prikázal mu, aby Herma otrávil jedom. Keď sa pomodlil a požehnal čašu s jedom znamením svätého kríža, Hermus jed zjedol. Zostal nažive.

Cirkev je rajom, lebo má uprostred strom života - svätý kríž.

ct. Theodor Studita


Všetko, čo sa nás týka sa vykonává skrz kríž. Či už pri našom znovuzrodení (sv . Krst), alebo pri nasýtení tajomným pokrmom (Sväté prijímanie), či pri knažskom svätení, alebo pri hocičom inom - VŠADE sa stretávame s týmto znamením víťazstva.

sv. Jan Zlatoústý