Modlitby

Žalm 4 - Pokoj v Bohu

Keď vzývam, vyslyš ma, Bože mojej spravodlivosti! V stiesnených časoch si mi dal priestor. Zmiluj sa nado mnou a vypočuj moju modlitbu! Synovia mužov! Dokedy bude moja česť v potupe? Dokedy budete milovať márnivosť vyhľadávať klamstvá?

Vedzte, že Pán vyčlenil svojho svätého pre Seba; Pán počuje, keď ku Nemu volám.Keď sa hneváte, nehrešte; rozjímajte vo svojich srdciach na svojich lôžkach a buďte pokojní!  Prinášajte obete spravodlivosti a dôvery v Hospodina! Mnohí hovoria: "Kto nám ukáže dobro?" Ukáž nám svetlo Tvojej tváre, Pane. Naplnil si moje srdce radosťou od chvíle, keď si rozmnožil chlieb, víno a olej. Pokojne si ľahnem a spím, lebo Ty, Pane, mi jediný dovoľuješ prebývať v bezpečí.