Abeceda kresťana

Svätý Justín Popovič: Svätá Tajina pokánia

Svätá tajina pokánia a spovede je všemocný kriesiteľ a všemocný víťaz: kriesi dušu zo smrti tým, že víťazí nad hriechmi, ktoré pôsobia smrť duše jej oddelením od Boha. Pokánie je liek na každý hriech; a tým aj liek na každú duchovnú smrť.

Nie je taký hriech, od ktorého by sa človek nemohol oslobodiť pokáním a kajúcnou spoveďou. Pokánie oslobodzuje aj od najväčšieho a od najvšeobsiahlejšieho hriechu aj od samotného všehriechu. Pokánie je liek na večnú smrť. Svojou svätou silou borí pokánia peklo v ľudskej duši a prevádza dušu do raja. Svedkom toho je kajúci sa lotor na kríži. Bohoľudskou silou Pána Christa svätá tajina pokánia zaisťuje víťazstvo nad všetkými hriechmi a nad všetkými smrťami a nad všetkými diablami: ruší peklo, povznáša človeka do neba, do Kráľovstva nebeského. Niet pochýb, človek je všemocným pánom nad sebou i svojím srdcom. Lebo na ňom samotnom závisí aj jeho raj a jeho peklo, jeho smrť i jeho vzkriesenie. Preto je pokánie a spoveď víťazstvom nad sebou.

   Aby skutočne získal odpustenie hriechov skrze túto svätú tajinu, musí sa kresťan úprimne a skrúšene kajať za svoje hriechy, pokorne ich (všetky) vyznať pred kňazom, mať rozhodný zámer sa polepšiť a veriť v nezmerné Spasiteľovo milosrdenstvo. Pôst a modlitba sú výborné evanjeliovej prostriedky, ktoré pomáhajú a upevňujú človeka v kajúcnom rozpoložení. Pritom treba mať na mysli svätootcovskú zvesť a prikázanie: „Sebaodsúdenie je počiatkom spasenia“. A v pokání človek súdi sám seba, aby ho neodsúdil Boh. Kajúcne rozpoloženie sa prejavuje najmä úprimným vyznaním svojich hriechov v chráme pred kňazom, nenávisťou voči hriechom, odriekaním sa ich v budúcnosti, a konaním evanjeliových skutkov, zvlášť almužny. Vedľa úprimného pokánia a spovede je potrebné častejšie pristupovať ku sv. Prijímaniu, po predchádzajúcej príprave pôstom a modlitbou a zmierením sa so všetkými.

 

sv. Justín Popovič

svaty Justin Popovic 4