Abeceda kresťana

sv. Serafim Sarovský: O ochrane srdca

O OCHRANE SRDCA

Serafim9

Neustále musíme chrániť svoje srdce pred neprístojnými myšlienkami a dojmami, podľa slov autora Prísloví: “So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, z toho konania totiž pramení život” (Prísl. 4, 23).

Z neustálej ochrany srdca sa v ňom rodí čistota, lebo hovorí Hospodin: “Blažení čistí srdcom, lebo tí Boha uzrú” (Mt 5, 8)

Ak niečo dobré vošlo do srdca, tak bez nevyhnutnej potreby to netreba vylievať: len vtedy zhromaždené môže prebývať v bezpečí pred viditeľnými a neviditeľnými nepriateľmi, -ak sa to uchováva vo vnútri srdca. (Neodhaľuj všetkým tajomstvá svojho srdca.)

Len vtedy srdce kypí, súc rozpálené Božským ohňom, keď je v ňom voda živá; ak sa táto vyleje, srdce chladne a človek zamŕza.

sv. Serafim Sarovský