Reklamný panel

Pravoslávny kalendár

Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)


Reklamný panel

Štatistika

Kontakt

  • YouTube channel: Profik1977
  • Twitter kontakt: @Profik1977
  • profik@e-mail.ru

Youtube

Modlitba_za_pravoslavnu_misiu

Čítajte viac...

KANÓN K ANJELOVI OCHRANCOVI

Anjel_strazny


( Hlas 8. )

Pieseň
Spievam Hospodinu, ktorý previedol svoj ľud Červeným morom, lebo iba On sa tak slávne vyvýšil.
Isuse: Pane Isuse Christe, Bože môj, zmiluj sa nado mnou.
Učiň ma hodným, Spasiteľ, dôstojne spievať pieseň a vzdávať chválu Anjelovi, Tvojmu beztelesnému služobníkovi, môjmu učiteľovi a ochrancovi.

Čítajte viac...

Pane Isuse Christe, Syn Boží, modlitbami Tvojej Matky, Svätého Veľkomučeníka a Vyznávača Cára Nikolaja a všetkých cárskych mučeníkov a novomučeníkov - osvietených v Ruskej Zemi, predĺž nám čas nášho pokánia, spoj nás v jedno Tvoje stádo Tvojou "všemocnou pravou rukou", nezbav nás pastierskej starostlivosti a spoločenstva Tvojich Svätých Darov, zbav nás od zvádzania a pečate nezákonného antichrista, spas Svätú Rus, ustanov nám Panujúceho Obrancu – pravoslávneho Cára, Tebou pomazeného, a tak spas naše duše.

Amen.

Schiarcibiskup Alipij ( Pogrebnjak)

Čítajte viac...

Dúfajúc, Vladyka, v hĺbku Tvojej dobroty, prinášam Ti poškvrnenými ústami a nečistými perami túto modlitbu: spomeň si, že mi je pripísané Tvoje sväté meno, že si ma vykúpil cenou Tvojej krvi, že si ma zapečatil prisľúbením Tvojho Svätého Ducha a vyviedol z priepasti mojich nepravosti: nech ma neuchváti nepriateľ.

Čítajte viac...

Drahí bratia a sestry v Christu,

kvôli akútnemu nedostatku pravoslávnych modlitieb v slovenčine vám predkladáme tento neoficiálny preklad, na vytvorení ktorého sa nezištne podieľali pravoslávni kresťania z celého Slovenska.

Nech ich  ako aj vás všetkých spasí Boh.

 

 

Prosím ťa, prečo sa červenáš a hanbíš sa povedať svoje hriechy? Či vari hovoríš človeku, aby ťa za to potupil? Či azda vyznávaš spolubratovi, aby ich vyniesol na verejnosť? Ukazuješ svoje rany tomu, ktorý je Pán, ktorý sa stará o teba, ktorý je ľudský, ktorý je lekárom. (sv. Ján Zlatoústy) 

MODLITBY PRED SVÄTOU SPOVEĎOU


Čítajte viac...

Modlitby k svätému mučeníkovi kráľovi Rastislavovi

 

Rastislav2

Čítajte viac...

Modlitby k svätým apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi

sv_Cyril_a_Metod1

Čítajte viac...

Ó, Prečistá Bohorodička, Kráľovná nebies i zeme, vyššia od Anjelov i Archanjelov a čestnejšia než všetko stvorenie, čistá Panna Mária, svetu dobrotivá Pomocníčka, pre všetkých ľudí istota a všetkej núdze zbavenie sa!

Theotokos

Čítajte viac...

Modlitby ku svätej Xénii Peterburgskej


     Ó, svätá horlivá Božia orodovníčka, Xénia! Svojím okom z milosrdenstva vzhliadni na nás, Božích služobníkov (mená), ktorí sa s bázňou a a horlivosťou modlíme pred Tvojou počestnou ikonou a prosíme od Teba pomoc a ochranu.

Xeniagold

Čítajte viac...

O čistá a nepoškvrnená,  blahoslavená Panna, ktorá si bezhriešnou Matkou Tvojho Syna, mocného Pána vesmíru, Ty, ktorá si neporušená a úplne svätá, nádej beznádejných a plných hriechu, my spievame na Tvoju chválu.

Čítajte viac...

Pane a Vládca môjho života, nedaj mi ducha prázdnoty, skľúčenosti, panovačnosti a prázdno vravnosti.

Čítajte viac...

Požehnaj mojich nepriateľov, ó Pane
Sv. Nikolaj Velimirovič


Sveti-Vladika-Nikolaj-Velimirovi-ikona

Čítajte viac...

Ó, Christe, Bože môj, s hlbokou pokorou sa k Tebe utiekam, na kolená pred Tebou padám a ďakujem Ti, že si ma obdaril Tvojím najdrahším darom. Lebo niet na tomto svete drahšieho daru ani pokladu, s ktorým by si ma mohol obdarovať: ako je ten, že si ráčil požehnať plod môjho života.

Čítajte viac...

180px-Johnkronstadt

Hospodine! Ty, Ktorý si na kríž pribil naše hriechy, pribi na kríž aj tento môj hriech a zmiluj sa nado mnou podľa Tvojej veľkej milosti (Ž 50, 3) – a očistí sa tvoj hriech.

Sv. Ján Kronštadtský

Môj Otče,odovzdávam sa ti,
urob so mnou,čo sa ti zapáči,
nech so mnou urobíš čokoľvek,
ďakujem ti.

Čítajte viac...

Drahí bratia a sestry v Christu,

kvôli akútnemu nedostatku pravoslávnych modlitieb v slovenčine vám predkladáme tento neoficiálny preklad, na ktorého vytvorení sa nezištne podieľali pravoslávni kresťania z celého Slovenska.

Nech ich  ako aj vás všetkých spasí Boh.

 

Kto sa nemodlí, je mŕtvy.

(sv. Ján Zlatoústy)

Čítajte viac...

Drahí bratia a sestry v Christu,

kvôli akútnemu nedostatku pravoslávnych modlitieb v slovenčine vám predkladáme tento neoficiálny preklad, na vytvorení ktorého sa nezištne podieľali pravoslávni kresťania z celého Slovenska.

Nech ich ako aj vás všetkých spasí Boh.

Čítajte viac...

Modlitby pred svätým Prijímaním

 

     Modlitbami našich svätých otcov, Pane Isuse Christe, Bože náš, zmiluj sa nad nami. Amen.

     Kráľ Nebeský, Utešiteľ, Duch pravdy, Ktorý si všade, a napĺňaš všetko, Poklad dobra a Darca života; príď, a prebývaj v nás, a očisti nás od každej poškvrny, a zachráň, Dobrotivý, naše duše.

Čítajte viac...

Modlitby po svätom prijímaní

Keď prijmeš dobrodenia z Darov  životodarných tajomstiev,
spievaj, ďakuj a chváľ Boha z celej sily a vrúcne z duše povedz Bohu:

 Sláva Tebe, Bože. Sláva Tebe, Bože. Sláva Tebe, Bože.

Čítajte viac...

28St_Augustine_of_Africa_book_cover

„Ty si môj Christos, Otec môj svätý, Boh môj milostivý, Kráľ môj jediný, Pomocník môj najlepší, Milý môj najkrásnejší, Chlieb môj živý, Kňaz môj naveky, môj Vodca do vlasti, Svetlo moje pravé, Sladkosť moja svätá, Cesta moja priama, Múdrosť moja najjasnejšia, Prostota moja rýdza, Svornosť moja pokorná, Stráž moja úplná, Podiel môj dobrý, Spása moja večná.

Čítajte viac...

Prečítajte si

Reklamný panel

Ambon

ambon

Make sure you have at least Flash Player 7. If not,please download.
Reklamný panel

Odkazy

Životy svätých