Reklamný panel

Pravoslávny kalendár

Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)


Reklamný panel

Štatistika

Kontakt

  • YouTube channel: Profik1977
  • Twitter kontakt: @Profik1977
  • profik@e-mail.ru

Youtube

Človek je bezpochyby po Bohu tou najtajomnejšou a nezáhadnejšou existenciou všetkých svetov. V nekonečnosti ľudského bytia žijú a pulzujú nezmieriteľné protiklady: život a smrť, dobro a zlo, Boh a diabol. Všetky náboženstvá, filozofie, vedy a kultúry ľudstva riešili vždy jeden problém - problém človeka.

q16666666666666


Čítajte viac...

Ľudovít Štúr sa bezvýhradne stotožnil s koncepciou cyrilometodskej idey ako základu všeslovanskej jednoty pod záštitou pravoslávia. Bol presvedčený, že cyrilometodská Cirkev bola Cirkvou pravoslávnou • Rovnako zmýšľali aj Karol Kuzmány, Jonáš Záhorský, Jozef Podhradský, Svetozár Hurban Vajanský a iní • Katolícky kňaz Ján Palárik v časopise Cyrill a Method označil Ciricev pravoslávnu za jediný prostriedok spojenia Slovanov katolíckych a protestantských.


alt


Čítajte viac...

Pár slov o knihe Druhý mesiáš (The Second Messiah) od Christophera Knighta a Roberta Lomasa.

druhy_mesias


Čítajte viac...

alt

Ničivé účinky Filioque

Zdalo by sa, že Filioque bolo pridané do textu Symbola viery v dobrej viere.

Čítajte viac...

Prenikanie slobodomurárskych či satanisticko-iluminátskych symbolov do hudobného či filmového priemyslu sa deje už desaťročia a stále sa zintezívňuje. No v poslednom čase sa tieto symboly objavujú aj v pravoslávnych chrámoch po celom svete a málokto na ne upozorňuje. Skôr sa dočkáme nejakého upozronenia v protestanských kruhoch USA ako od pravoslávnych pastierov na Slovensku...

alt

Čítajte viac...

Tento úryvok je použitý z českého pravoslávneho diskusného fóra. Verím, že má čo povedať aj mnohým duchovným predstaviteľom a veriacim u nás na Slovensku, kde sa ešte stále na mnohých farnostich bez mihnutia oka porušujú kánony Svätej Christovej Cirkvi.

alt

Čítajte viac...

alt

O fenoméne tzv. charizmatického hnutia sa už popísalo veľa.

Čítajte viac...

alt

"CHARIZMATICKÁ OBRODA"

Znamenie časov

Čítajte viac...

Modlitba za Slovensko alebo vzývanie padlých anjelov

V marci roku 1999 sa moja sestra zúčastnila na modlitbe za prebudenie Slovenska,ktorú organizovalo "kresťanské" spoločenstvo MILOSŤ. Keďže jej skúsenosť bola traumatizujúca a spomínaní "spasitelia" začali nedávno opäť robiť masívnu kampaň na získanie nových členov, rozhodoli sme sa varovať pred týmto spoločenstvom varovať. No nechajme už hovoriť moju sestru:

Čítajte viac...

alt

RAST CHARIZMATICKÝCH HNUTÍ

Čítajte viac...

alt

Protestanti (propagátori tzv. Charizmatického hnutia) sa dopúšťajú týchto omylov, z ktorých potom vyvodzujú nesprávne závery vo svojich knihách:

- Myslia si, že už v nich prebýva Svätý Duch, ktorých v nich účinkuje.

- Taktiež si myslia, že pokropenie vodou na čele je platný krst.

Čítajte viac...

alt

Zdá sa nám, že spojenie “Nový vek" pribudlo do nášho slovníka iba nedávno, no hnutie Nový vek v takej či onakej forme jestvovalo dávno predtým, ako dostalo svoje meno. Vlastne tu bolo už od nepamäti. Dojem, že je nové a že sa zjavilo celkom nečakane, vytvorili masovokomunikačné prostriedky, ktoré sa často sústreďujú na jeho bizarné alebo senzačné prejavy a prehliadajú jeho filozofickú a náboženskú stránku.

Čítajte viac...

alt

Už dlhší čas mám pocit, akoby sa kresťania báli nazvať veci pravými menami. Asi najjasnejším prípadom tohto duchovného marazmu je tzv. charizmatická obnova v “Duchu Svätom”. Sama už stihla zasiahnuť, až na výnimky, takmer všetok protestantizmus a do značnej miery aj rímsky katolicizmus. Azda jedinou cirkvou, v ktorej sa táto duchovná “obroda” vyhla, je Pravoslávna cirkev, i keď aj v nej existuje pár "charizmatických" prívržencov.

Čítajte viac...

Prečítajte si

Reklamný panel

Ambon

ambon

Make sure you have at least Flash Player 7. If not,please download.
Reklamný panel

Odkazy

Životy svätých