Reklamný panel

Pravoslávny kalendár

Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)


Reklamný panel

Štatistika

Kontakt

  • YouTube channel: Profik1977
  • Twitter kontakt: @Profik1977
  • profik@e-mail.ru

Youtube

Po ruskom internete sa už nejakú dobu šíri až fanatická úcta ku Vjačeslavovi Krašeninikovi, ktorý zomrel v roku 1993 ako 10-ročný. Keďže táto úcta neutícha, a začína sa šíriť v anglických prekladoch aj cez YouTube, dovolím si o tom napísať pár mojich postrehov.

Vyacheslav_Krasheninnikov_5

Čítajte viac...

VŠETCI NEPRIATE­LIA PRAVOSLÁVIA BUDÚ ZNIČENÍ

V roku 2001 skupina kňazov a ďalších veriacich zo Samary na čele so svo­jím arcipastierom arcibis­kupom Sergijom nav­štívila Svätú Horu Atos v Grécku. Počas stretnutí so svätohorskými obyvateľmi reč prichádza­la na údely Ruska. V gréc­kom monastieri Vatoped samarského hierarchu oso­bitne prijal 85-ročný starec mních Josif (Josif mlad­ší), učeník znamenitého v Bohu zosnulého Josifa Hesychasta.


Josef_Hesychast_1

Tento podvižník (veľký duchovný askét) teraz žije v kélii neďaleko monastiera a duchovne sa oň stará. Otec Kirion, kto­rý sprevádzal vladyku ako sprievodca, po tomto stret­nutí hovoril toto:


Čítajte viac...

Prepodobný Justín Popovič

Pri príležitosti zvolania "Veľkého snemu Pravoslávnej Cirkvi"


Nedávno sa v Chambesy uskutočnila "Prvá predsnemová konferencia" (21. - 28. novembra 1976). Po prečítaní a preštudovaní protokolov a záverov tejto konferencie, vydaných "Sekretariátom pre prípravu Svätého Veľkého snemu Pravoslávnej Cirkvi" v Ženeve, cítim skutočnú nevyhnutnosť podľa môjho svedomia, ako člen Svätej a Všeobecnej Pravoslávnej Cirkvi, aj keď iba jej skromný služobník, obrátiť sa s danou vecou k Vašej Preosvietenosti a skrze Vás aj Archijerejskej synode Srbskej Cirkvi, aby som vyjadril svoje neveselé názory, smutné konštatácie a znepokojenie, čo sa týka prípravy budúceho Snemu. Prosím Vašu Preosvietenosť a preosvietených archijerejov vypočuť ma s evanjelickou horlivosťou a preskúmať toto volanie pravoslávneho svedomia, ktoré, sláva Bohu, nie je osamotené a izolované v pravoslávnom svete, keď ide reč o Sneme.

q99999999999999

Čítajte viac...

STRAŠNÝ SÚD NAD BOHOM

(Beseda na Veľky Piatok, vyslovená v karloveckom patriarchálnom chráme v r. 1924)

Nikdy nebolo menej Boha u človeka, drahí bratia, ako dnes; Nikdy menej Boha na zemi ako je tomu dnes. Dnes sa diabol zosobnil (vtelil) do človeka, aby rozvtelil (kontra od prevtelenia) Bohočloveka.

Dnes sa všetko zlo prisťahovalo do tela človeka, aby Boha z tela von vyhnalo. Dnes sa celé peklo prisťahovalo na zem. Či sa ešte vôbec niekto pamätá, že niekedy zem bola Rajom? Dnešný pád človeka je nesmierne väčši od prvého pádu: vtedy človek odpadol od Boha a dnes Boha ukrižoval, zavraždil Boha. Človeče, aké to máš meno, ak nie diabol?

Lež, čože ja to hovorím? Veď to je urážka pre diabla. Diabol nikdy nebol tak zlý, toľko umelecky zlý, ako človek.

q11111111

Čítajte viac...

Jak se lidstvo rychle vzdaluje křesťanskému duchu, bude se vzdalovat uvažování a chování světských lidí od způsobu života a myšlení křesťanů - tahle propast tu vždy byla, leč poslední dobou se rychle rozevírá do nebývalých rozměrů.

Čítajte viac...

Přestupky proti kánonům a platné církevní ústavě

Zatím nekompletní přehled některých kanonických pravidel a ústavních ustanovení, které byly porušeny ze strany mladých biskupů: Rastislava (Gonta), Jáchyma (Hrdého) a Juraje (Stránského).

Jedná se jen o předběžný náčrt kanonické studie.

Čítajte viac...

Prohlášení arcibiskupa Simeona
arcibiskupa olomoucko-brněnského
metropolitního správce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku


alt


Čítajte viac...

dajjal

"Day of wonders" - "Deň zázrakov" nie je ďaleko a drak vydávajúci sa za Christa zvedie mnohých postihnutých nevedomosťou a ženúcich sa za "zázrakmi".

Čítajte viac...

Fiodor Michajlovič Dostojevskij: Prorocké slová o Slovanoch

alt


Mimochodom, poviem jedno osobité slovo o Slovanoch a slovanskej otázke. Už dávno sa mi ho žiadalo povedať.

Čítajte viac...

Vladimír Solovjov: Krátka legenda o Antichristovi


alt

Čítajte viac...

Proroctvá o konci sveta a budúcnosť Ruska


zvony


Aké je učenie Cirkvi o konci sveta? Podľa prorokov sa príchod antikrista približuje a už je veľmi blízky, no ešte pred ním sa musí znovuzrodiť Rusko. Aj pravoslávny cár tam bude, vybraný samotným Hospodinom. Toto sa stane, ak sa Rusko pokajá. Svätý Serafim Sarovský vstane z mŕtvych a v Divejeve bude kázať celosvetové pokánie...

Čítajte viac...

V dnešnej dobe, keď takmer každému chodí výplata na účet, je potrebné byť zvlásť opatrný pri podpisovaní tzv. bankomatových kariet vlastným menom!!!


Viacero otázok od pravoslávnych kresťanov ma prinútilo napísať túto krátku poznámku na túto aktuálne tému:

alt

Čítajte viac...

Co zde učiníme se svou duší?

NEDĚLE MASOPUSTNÍ; o strašném soudu

alt


Čítajte viac...

Sláva Isusu Christu!

Vo štvrtok v doobedňajších hodinách sme osobne odovzdali listy, kde vyzývame proti zavedeniu čipov do dokladov a spolu vyzbieraných 673 podpisov ľudí, ktorí túto iniciatívu podporili.

alt

Čítajte viac...

Takto sa teda nám - ľudom posledných čias - začína oficiálne čipovanie ľudí v podobe reklamy (pozri Verichip RFID video dole...)

alt


Čítajte viac...

 alt

Národný odkaz

Šrobárova 7, 080 01 Prešov


Vec: Vydávanie preukazov totožnosti a iných dokladov s implantovanými čipmi

Čítajte viac...

Svätý Ján Šanghajský a Sanfranciský o Antichristovi, konci sveta a strašnom Súde.

alt

Ten deň nikto nepozná, vie o ňom len Boh Otec, ale príznaky jeho priblíženia sú dané v Evanjeliu a v Zjavení svätého apoštola Jána Bohoslova. Zjavenie hovorí o udalostiach konca sveta a o Strašnom Súde väčšinou obrazne a utajene, ale svätí otcovia ho vysvetľovali - to je skutočná pravoslávna cirkevná tradícia, ktorá nám hovorí aj o príznakoch priblíženia sa konca sveta a o Strašnom Súde.

Čítajte viac...

alt

Po roku 1900, okolo pol. 20. storočia, budú ľudia tejto doby na nepoznanie.

Čítajte viac...

“A on urobil to, čo urobil všetkým – malým i veľkým, bohatým a chudobným, slobodným aj otrokom – daný bude znak na pravé ruky alebo na čelá, takže nikto nebude môcť kupovať ani predávať, kto nebude mat' Znak mena šelmy alebo číslo jej mena. V tom je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo tej šelmy, lebo je to číslo človeka a jeho počet je 666. " (Zjavenie sv. Jána 13, 16-18)


jan-apostol

Čítajte viac...

alt

Starci sa pýtali abbu Agathona na abbu Eliáša: “Je to dobrý abba?” Starec im odvetil: “Vzhľadom na svoju generáciu je dobrý.” Oni mu povedali: “A aký je v porovnaní s predošlými?” On im dal túto odpoveď: “Povedal som vám, že vzhľadom na túto generáciu je dobrý, ale v porovnaní s predošlými: v skíte som videl muža, ktorý tak, ako Jozue, Nunov syn, vedel zastaviť slnko na nebesiach.” Pri týchto slovách užasli a vzdali slávu Bohu.

Čítajte viac...

Prečítajte si

Reklamný panel

Ambon

ambon

Make sure you have at least Flash Player 7. If not,please download.
Reklamný panel

Odkazy

Životy svätých